Yleistiedoksianto perusturvalautakunnan yksilöasiainjaoston päätökseen 28.5.2020 § 34

Kuulutusaika

24.8.2020 - 1.10.2020

Kuulutus

Yleistiedoksianto (hallintolaki 62 §)

 

24.8.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA PORIN KAUPUNGIN PALVELUPISTE PORINASSA

 

Porin kaupungin perusturvalautakunnan yksilöasianjaoston asiassa 28.5.2020 § 34, PRIDno-2020-2044 antama päätös on 30.9.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin maanantaisin klo 9:00-16:30 ja tiistaista perjantaihin klo 8.00 – 16.30 palvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B, Pori. Päätös koskee vaatimusta viranhaltijan päätöksen saattamiseksi perusturvalautakunnan käsiteltäväksi.

Tämä ilmoitus on julkaistu Porin kaupungin verkkosivulla 24.8.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.