Kuulutus, päätös meluilmoituksesta/ Baarine Soi

Kuulutusaika

9.7.2020 - 17.8.2020

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ                            
                    
Kuulutus on julkaistu 9.7.2020

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 16.7.2020.         
                   
Päätöksen antopäivä 9.7.2020      
 
Ympäristöinsinööri 19 §                    
 Dnro: PRIDno-2020-4066         

Ilmoituksen tekijä
Jakitor/Baarine
Baarine Soi -ulkoilmakonsertti, Rauhanpuisto 20/ Kalevanpuiston puistokaista
Lauantaina 8.8.2020 klo 14:00 - 23:00
            
Asia 
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 9.7.– 17.8.2020 Porin kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on nähtävillä Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Valitusaika päättyy 17.8.2020. 

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Arttu Tuominen, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse arttu.tuominen@pori.fi