Kuulutus, päätös meluilmoituksesta/ Porispere Oy

Kuulutusaika

21.7.2020 - 27.8.2020

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ                            
                    
Kuulutus on julkaistu 21.7.2020

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 28.7.2020.
                            
Päätöksen antopäivä 21.7.2020    
    
Ympäristöinsinööri 25 §                    
Dnro: PRIDno-2020-4160         

Ilmoituksen tekijä
Porispere Oy
Yhteensä viisi (5) Minispere -konserttia Kirjurinluodon Kesäteatterissa
31.7. – 8.8.2020 
arkena klo. 14:00 – 23:15
lauantaina klo. 14:00 – 23:15
            
Asia 
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 21.7.– 27.8.2020 Porin kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on nähtävillä Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 27.8.2020. 
                            
Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Arttu Tuominen, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse arttu.tuominen@pori.fi