Kuulutus, päätös meluilmoituksesta/ Oy Fincirck Ab

Kuulutusaika

22.7.2020 - 28.8.2020

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ                            
                    
Kuulutus on julkaistu 22.7.2020

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 29.7.2020.
                            
Päätöksen antopäivä 22.7.2020    
    
Ympäristöinsinööri 26 §                    
 Dnro: PRIDno-2020-4165         

Ilmoituksen tekijä
Oy Fincirk Ab
            
Asia 
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta

Sirkus Finlandia
Kirjurinluoto, sirkusteltta
10.8. - 12.8.2020 klo. 15:30 - 21:00

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 22.7.– 28.8.2020 Porin kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on nähtävillä Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 28.8.2020. 
                            
Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Arttu Tuominen, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse arttu.tuominen@pori.fi