Kuulutus vireillä olevasta meluilmoituksesta/ Poristriimi festivaali 2020

Kuulutusaika

3.7.2020 - 10.8.2020

Kuulutus

PRIDno-2020-4006

KUULUTUS VIREILLÄ OLEVASTA MELUILMOITUKSESTA

Poristriimi ry on tehnyt Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluille 1.7.2020 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäisestä melua aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitus koskee 13.8. – 16.8.2020 osoitteessa Hyveläntie 20, järjestettävän Poristriimi Festival 2020 musiikkitapahtumaa.

Asianosaisille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ja esittää mielipiteensä ilmoituksesta. Meluilmoitus liitteineen on nähtävänä kuulutusaikana Porin 
kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset, sekä palvelupiste Porinassa, os. Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori.

Hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet, joissa tulee ilmoittaa asian diaarinumero PRIDno-2020-4006 tulee toimittaa Porin kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse kirjaamo@pori.fi ennen kuulutusajan päättymistä 10.8.2020 kello 15.00 mennessä. Lisätietoja asiasta antaa ympäristöinsinööri Arttu Tuominen, puh. 044 701 0211.

Tämä kuulutus pidetään 3.7.–10.8.2020 Porin kaupungin virallisella ilmoitustaululla. 

Porissa 3.7.2020

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN