Kuulutus vireillä olevasta ympäristölupahakemuksesta, Porin Moottorikerho ry

Kuulutusaika

26.6.2020 - 3.8.2020

Kuulutus

KUULUTUS VIREILLÄ OLEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

Dnro: PRIDno-2020-3712

Porin Moottorikerho ry (y-tunnus 1479016-2) hakee Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa betoni- ja tiilimurskeen sijoitukselle maaperään Santakankaan moottoriradalle rakennettavan motocrossradan rakentamista varten. Alueella murskataan sijoitettava betoni- ja tiilijäte.

Betoni- ja tiilimursketta esitetään sijoitettavaksi yhteensä 45 000 tonnia vuosien 2020-2021 välisenä aikana.

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä.

Hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet, joissa tulee ilmoittaa asian diaarinumero PRIDno-2020-3712, tulee toimittaa Porin kaupungin kirjaamoon joko postitse os. PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse kirjaamo@pori.fi ennen kuulutusajan päättymistä 3.8.2020 kello 15.00 mennessä. 

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Porin kaupungin internetsivuilla ja yhteispalvelupiste Porinassa, osoitteessa Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori. Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Lea Törmä p. 044 701 0437, lea.torma@pori.fi (ajalla 16.–28.7.2020 ympäristöinsinööri Arttu Tuominen p. 044 701 0211, arttu.tuominen@pori.fi).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 26.6.–3.8.2020 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.pori.fi/ilmoitustaulu. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.
    
Porissa 26.6.2020

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN