Kuulutus ympäristölupapäätöksestä/Porin kaupunki, Hangassuon moottoriradan rakenteet

Kuulutusaika

10.11.2023 - 18.12.2023

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ
Kuulutus on julkaistu 10.11.2023 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 17.11.2023.

Päätöspäivämäärä 10.11.2023
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikön päätös 47 §/2023, dnro PRIDno-2023-3503

Hakija ja toiminnan sijainti
Porin kaupunki/tekninen toimiala/infrayksikkö, y-tunnus 0137323-9
Kiinteistöt 609-450-4-14, 609-450-8-15 ja 609-450-8-29 osoitteessa Raumantie 920.

Asia ja päätöksen pääasiallinen sisältö
Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa valimohiekkojen ja -pölyjen sekä betonin hyödyntämiselle Hangassuon moottoriradan rakentamisessa ja meluvallirakenteissa. Rakenteissa käytetään pilaantumattomien maa-ainesten lisäksi valimohiekkoja ja -pölyjä yhteensä noin 7 000 tonnia vuodessa sekä betonia yhteensä noin 10 000 tonnia vuodessa.

Lisäksi on myönnetty ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Nähtävilläpito
​Tämä kuulutus ja asiaa koskeva päätös pidetään nähtävillä 10.11.-18.12.2023 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on sähköisesti nähtävillä Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 13.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 18.12.2023.

Lisätietoja päätöksestä antaa
Johtava ympäristöinsinööri Joni Mustonen, puh. 044 701 0215 tai joni.mustonen@pori.fi

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN