Kuulutus ympäristölupakäsittelyn raukeamisesta

Kuulutusaika

4.6.2021 - 12.7.2021

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAKÄSITTELYN RAUKEAMISESTA

Kuulutus on julkaistu 4.6.2021 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 11.6.2021.

Päätöspäivämäärä 4.6.2021
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikön päätös § 36, dnro PRIDno-2019-6421

Hakija ja toiminnan sijainti
Veikko Lehti Oy, y-tunnus 1460563-3

Aittaluodon lajitteluasema, kiinteistötunnus 609-7-6-51, Kuninkaanlahdenkatu 14, 28100 Pori

Asia ja päätöksen pääasiallinen sisältö
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on päättänyt rauettaa Veikko Lehti Oy:n Aittaluodon ympäristölupahakemuksen käsittelyn hakijan tekemän ilmoituksen perusteella.

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja asiaa koskeva päätös pidetään nähtävillä 4.6.-12.7.2021 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätökseen voi tutustua sähköisesti Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 13.

Muutoksenhaku 
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 12.7.2021.

Lisätietoja päätöksestä antaa 
Ympäristöinsinööri Joni Mustonen, puh. 044 701 0215 tai sähköpostitse joni.mustonen@pori.fi