Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Satakunnan Urheiluautoilijat ry

Kuulutusaika

2.7.2020 - 10.8.2020

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ                            
                    
Kuulutus on julkaistu 2.7.2020.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 9.7.2020.                            

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö 39 § 
Päätöksen antopäivä 2.7.2020             
Dnro: PRIDno-2020-770         

Ilmoituksen tekijä
Satakunnan Urheiluautoilijat ry, y-tunnus 1454360-4
Jaananmäki 1
29100 Luvia
            
Asia
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen päättää hyväksyä Satakunnan Urheiluautoilijat ry:n Hangassuon moottoriurheiluradan ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan muuttamisen. Lupamääräyksiä on päivitetty ja lisätty vastaamaan tämän hetkistä toimintaa ja ajantasaista lainsäädäntöä.

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 2.7. – 10.8.2020 Porin kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Päätös julkaistaan myös sähköisessä julkipanoilmoituspalvelussa (www.julkipano.fi). Lisäksi lupapäätös on nähtävillä Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 10.8.2020. 
                    

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristötarkastaja Lea Törmä, puh. 044 701 0437 tai sähköpostitse lea.torma@pori.fi