Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Porin Moottorikerho ry

Kuulutusaika

9.9.2020 - 19.10.2020

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ                            
                    
Kuulutus on julkaistu 9.9.2020.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 16.9.2020.                            

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö 51 §
Päätöksen antopäivä 9.9.2020        
Dnro: PRIDno-2020-3712      

Ilmoituksen tekijä
Porin Moottorikerho ry
Kylänraitti 30
28200 Pori    
            
Asia 
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen myöntää ympäristöluvan betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämiselle Porin Moottorikerho ry:n moottoriradan rakenteissa Hangassuolla kiinteistöillä 609-450-8-29, 609-450-8-14, 609-450-8-15.

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 9.9. – 19.10.2020 Porin kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on nähtävillä Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 19.10.2020. 
                    

Lisätietoja päätöksestä antaa vs. ympäristöinsinööri Lea Törmä, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse lea.torma@pori.fi