Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, KuMeKo Forest Oy/Merisatamantie

Kuulutusaika

8.10.2020 - 17.11.2020

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ                        

Kuulutus on julkaistu 8.10.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 15.10.2020.

Päätöspäivämäärä 8.10.2020        
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikön päätös 59 §, dnro PRIDno-2020-3820

Hakija ja toiminnan sijainti
KuMeKo Forest (y-tunnus 2481001-6)            
Merisatamantie, 28880 Pori
Kiinteistötunnus 609-454-5-0
        
Asia ja päätöksen pääasiallinen sisältö
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on myöntänyt KuMeKo Forest Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kierrätyspolttoaineen (puu ja pahvi, PE-muovi, PET-muovi ja kankaat) käsittelyyn ja välivarastointiin. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja asiaa koskeva päätös pidetään nähtävillä 8.10.–16.11.2020 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on nähtävillä Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.

Muutoksenhaku 
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 16.11.2020.

Lisätietoja päätöksestä antaa 
Ympäristöinsinööri Joni Mustonen, puh. 044 701 0215 tai sähköpostitse joni.mustonen@pori.fi