Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Westas Pihlava Oy

Kuulutusaika

8.9.2021 - 15.10.2021

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ 

Kuulutus on julkaistu 8.9.2021.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 15.9.2021.

Päätöspäivä 8.9.2021
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö 48  §
Dnro: PRIDno-2021-784

Hakija ja toiminnan sijainti
Westas Pihlava Oy
Ahlströmintie 50, 28800 Pori
Kiinteistötunnus 609-36-88-12

Asia ja päätöksen pääasiallinen sisältö
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on hyväksynyt Westas Pihlava Oy:n ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan muuttamisen. Lupamääräyksiä on päivitetty ja lisätty vastaamaan tämän hetkistä toimintaa ja ajantasaista lainsäädäntöä.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 8.9.– 15.10.2021 Porin kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on sähköisesti nähtävillä Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 13.

Muutoksenhaku
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika päättyy 15.10.2021.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Arttu Tuominen, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse arttu.tuominen@pori.fi.