Kuulutus ympäristöluvan rauettamista koskevasta päätöksestä, Söörmarkun Kone ja Romu Oy

Kuulutusaika

24.7.2020 - 31.8.2020

Kuulutus

Kuulutus on julkaistu 24.7.2020 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 31.7.2020.

Päätöspäivämäärä 24.7.2020
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikön päätös 41 §, dnro PRIDno-2020-3819

Luvan haltija ja toiminnan sijainti
Söörmarkun Kone ja Romu Oy (Y-tunnus 0135764-2)
Vaasantie 994, 29570 Söörmarkku
Kiinteistötunnukset 609-466-2-120, 609-466-2-121 ja 609-466-2-123.

Asia ja päätöksen pääasiallinen sisältö
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on päättänyt rauettaa Söörmarkun Kone ja Romu Oy:n ympäristöluvan. Päätöksessä on annettu toiminnan lopettamiseen liittyviä määräyksiä.

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja asiaa koskeva päätös pidetään nähtävillä 24.7.-31.8.2020 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on nähtävillä Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.

Muutoksenhaku 
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 31.8.2020.

Lisätietoja päätöksestä antaa 
Yksikön päällikkö Riikka Jokiainen, puh. 044 701 9276 tai sähköpostitse riikka.jokiainen@pori.fi