Kuulutus ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta annetusta päätöksestä/Engwater Oy

Kuulutusaika

28.5.2021 - 5.7.2021

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ                                                                                                              

Kuulutus on julkaistu 28.5.2021 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 4.6.2021.

Päätöspäivämäärä 28.5.2021
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, ympäristöinsinöörin viranhaltijapäätös 20 § /2021, dnro PRIDno-2020-3947

Ilmoituksen tekijä ja toiminnan sijainti
Engwater Oy, y-tunnus 2974625-2
Kartanontie 42, 28430 Pori
Kiinteistötunnus 609-41-14-2

Asia ja päätöksen pääasiallinen sisältö
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on hyväksynyt Engwater Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisen ilmoituksen koeluonteisesta toiminnasta ja antanut ilmoitusta koskevat määräykset. Toiminta käsittää öljynerotuskaivojätteen vesiosan käsittelyn.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja asiaa koskeva päätös pidetään nähtävillä 28.5.– 5.7.2021 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on sähköisesti nähtävillä Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 13 (toimipiste avataan kesäkuun ensimmäisinä päivinä).

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 5.7.2021.

Lisätietoja päätöksestä antaa
Ympäristöinsinööri Joni Mustonen, puh. 044 701 0215 tai sähköpostitse joni.mustonen@pori.fi