Päätös meluilmoituksesta, Satakunnan Osuuskauppa / Pub Winston

Kuulutusaika

2.8.2022 - 8.9.2022

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ                            
                    
Kuulutus on julkaistu 2.8.2022

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 9.8.2022.    
                        
Päätöksen antopäivä 2.8.2022        
Ympäristöinsinööri 65 §                    
 Dnro: PRIDno-2022-3955     

Ilmoituksen tekijä
Satakunnan Osuuskauppa / Pub Winston
            
Asia 
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 2.8. – 8.9.2022 Porin kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on nähtävillä Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Valitusaika päättyy 8.9.2022. 

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Arttu Tuominen, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse arttu.tuominen@pori.fi