Päätös meluilmoituksesta / Destia Oy

Kuulutusaika

4.8.2022 - 12.9.2022

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ 

Kuulutus on julkaistu 4.8.2022

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 11.8.2022.                                        

Päätöksen antopäivä 4.8.2022                                      
Ympäristöinsinööri 67 §                                                                                              
Dnro: PRIDno-2022-4069                         

Ilmoituksen tekijä
Destia Oy

Asia
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 4.8. –12.9.2022 Porin kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi päätös on nähtävillä Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.

Muutoksenhaku
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 12.9.2022.                                                                                                               

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Arttu Tuominen, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse arttu.tuominen@pori.fi