Päätös meluilmoituksesta / MVR-Yhtymä Oy

Kuulutusaika

1.2.2024 - 11.3.2024

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ 
                     
Kuulutus on julkaistu 1.2.2024
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 8.2.2024.                
Päätöksen antopäivä 1.2.2024      
Ympäristöinsinööri § 2
PRIDno-2024-331   

Ilmoituksen tekijä
MVR-Yhtymä Oy

Asia 
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 1.2. - 11.3.2024 Porin kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on nähtävillä Porin Leijonassa Porin kaupungin asiakaspalvelupisteessä Yrjönkatu 6.
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 11.3.2024. 

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Riikka Niemenmaa, puh. 044 701 3351 tai sähköpostitse riikka.niemenmaa@pori.fi