Päätös meluilmoituksesta/ Autopesu Satafix Ky

Kuulutusaika

29.6.2020 - 5.8.2020

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ                            
                    
Kuulutus on julkaistu 29.6.2020

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 6.7.2020.
                            
Päätöksen antopäivä 29.6.2020        

Ympäristöinsinööri 15 §                    
 Dnro: PRIDno-2020-3801         

Autopesu Satafix Ky
Autohifi -tapahtuman äänentoisto
Isojoenrannantie 93, 28240 Pori
4.7.2020 klo. 10:00 – 18:00

Asia 
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 29.6.– 5.8.2020 Porin kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on nähtävillä Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika päättyy 5.8.2020. 
                            
Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Arttu Tuominen, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse arttu.tuominen@pori.fi