Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sanna Grönmark ja Johanna Siitari (varalla Kimmo Hohkala).

Pöytäkirja tarkastetaan 16.9.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Grönmark ja Johanna Siitari (varalla Kimmo Hohkala).

Pöytäkirja tarkastetaan 16.9.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.