Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Apulaiskaupungingeodeetti
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 16 Tonttijaon 8504 hyväksyminen osaan Uusiniitty 35. kaupunginosan korttelia 40 (tontit 5-6), 09.08.2022
§ 17 Tonttijaon muutoksen hyväksyminen osalle Liinaharjan (26.) kaupunginosan kottelia 67, 09.08.2022
§ 18 Tonttijaon 8487 hyväksyminen Reposaaren (71.) kaupunginosan kortteliin 89, 09.08.2022
§ 19 Tonttijaon 8496 hyväksyminen osalle Länsimetsän (84.) kaupunginosan korttelia 43 (tontit 10-11), 16.08.2022
§ 20 Tonttijaon 8514 hyväksyminen Pormestarinluodon (53.) kaupunginosan kortteliin 63 (tontit 1-2), 17.08.2022
§ 21 Tonttijaon muutoksen 8509 hyväksyminen osaan Malminpään (3.) kaupunginosan korttelia 36 (tontti 3), 17.08.2022
§ 22 Tonttijakoasia osalle Vanhakoiviston (43.) kaupunginosan korttelia 63, 26.08.2022
§ 23 Tonttijaon 8515 hyväksyminen 8515 Lahdenmaan (82.) kaupunginosan kortteliin 64, 26.08.2022
§ 24 Tonttijaon muutoksen 8508 hyväksyminen osaan Hyvelän (56.) kaupunginosan korttelia 21 (tontit 5-6), 26.08.2022
§ 25 Osoitenumerointi, Teräksentie, 29.08.2022
§ 26 Vaatimus Rämäkkäkulmantien nimen muuttamiseksi, 06.09.2022

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Hankintapäätös:
§ 55 Esiselvitys jalankulku- ja pyörätien (jkp) toteuttamisesta välillä Tahkoluoto-Mäntyluoto, 15.08.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 56 Kuntakokeilun määräaikaisten työllisyysasiantuntijoiden valinta, 17.08.2022
§ 58 Terveystarkastajan viransijaisuus ajalla 29.9.2022-18.8.2023, 05.09.2022
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 57 Hankeavustuksen myöntäminen, Kyläsaaren kiinteistönomistajat, 25.08.2022
§ 59 Rakentamisen yhteisten Topten-käytäntöjen digitaalisen tuotanto- ja julkaisualustan kehittäminen -projektin hankintayhteistyötä koskevan hallintosopimuksen allekirjoittaminen, 08.09.2022

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö
Hankintapäätös:
§ 19 CaseM- asianhallintajärjestelmän kokousosion muutosten määrittelytyön hankinta, 15.08.2022

Yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Henkilöstöpäätös:
§ 44 Terveystarkastajan viransijaisuus ajalla 29.8.-28.9.2022, 19.08.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Viranhaltijapäätöksen Vaatimus Rämäkkäkulmantien nimen muuttamiseksi osalta lautakunta päätti olla käyttämättä otto-oikeutta äänin 9-3.

Muiden viranhaltijapäätösten osalta otto-oikeutta päätettiin olla käyttämättä yksimielisesti.

Lautakunta päätti merkitä päätökset tiedoksi.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Hanna Raitakari esitti, että lautakunta käyttää otto-oikeutta viranhaltijapäätöksestä Vaatimus Rämäkkäkulmantien nimen muuttamiseksi. Johanna Siitari kannatti Hanna Raitakarin esitystä. Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 9-3 lautakunta päätti, että otto-oikeutta ei käytetä.

Äänestystulokset

  • Kyllä 9 kpl 75%

    Kimmo Hohkala, Sanna Grönmark, Matti Hatanpää, Anssi Salmi, Tiina Stenman, Tiina Puska, Hanna Sinisalmi, Antti Linnainmaa, Paula Kivimäki

  • Ei 3 kpl 25%

    Hanna Raitakari, Jussi Ihamäki, Johanna Siitari


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.