Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 22.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 257 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Asemakaavat

Porin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.10.2021 kokouksessaan §210 Isosannan 8., Toejoen 52.,Hyvelänviikin 54. ja Lotskerin 55. kaupunginosien asemakaavan muutos 609 1748 (Maantien 2660 liikennealueen kaduksi muuttaminen ja kiertoliittymä). Kaava on lainvoimainen.

Kumppanuussopimukset

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.12.2021 § 853 päättänyt hyväksyä Porin kaupungin ja Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:n välisen kumppanuussopimuksen.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.12.2021 § 854 päättänyt hyväksyä Porin kaupungin ja Porin Seudun Työttömät ry:n välisen kumppanuussopimuksen.

Muut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.12.2021 § 855 päättänyt jatkaa jätehuollon yhtiöittämisen valmistelua. Osana jatkovalmistelua käynnistetään neuvottelut yhteistyökuntien kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.