Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 22.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Apulaiskaupungingeodeetti
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 50 Tonttijaon muutoksen 8494 hyväksyminen osaan Tikkulan 24. kaupunginosan korttelia 15 (tontit 5-6), 10.12.2021
§ 57 Tien nimeäminen, Vaasantie, 03.12.2021
§ 58 Osoitenumerointi, Rukajärventie, 08.12.2021
§ 59 Tonttijaon 8489 hyväksyminen osaan Tuulikylän 78. kaupunginosan korttelia 29 (tontti 3), 10.12.2021
§ 60 Tonttijaon 8500 hyväksyminen Pihlavan 36. kaupunginosan kortteliin 28 (tontti 5), 10.12.2021
§ 61 Tonttijaon 8495 hyväksyminen osalle Susikosken 91. kaupunginosan korttelia 8 (tontti 2), 10.12.2021
§ 62 Tonttijaon 8499 hyväksyminen osaan Mäntylän 85. kaupunginosan korttelia 9 (tontti 4), 10.12.2021
§ 63 Tonttijaon muutoksen 8501 hyväksyminen osaan Aittaluodon 7. kaupunginosan korttelia 6 (tontit 66-68), 16.12.2021

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 73 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikanen lisä, 07.12.2021
§ 74 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikanen lisä, 07.12.2021
§ 75 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikanen lisä, 07.12.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 76 Hankeavustuksen myöntäminen Porin Sininauha ry, 13.12.2021

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö
Hankintapäätös:
§ 13 Päätös datan hyödyntämisen johtamismallin ja datan hallintamallin kehittämisprojektin hankinnasta, 14.12.2021

Yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 64 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön lähiesimiehet, 14.12.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.