Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Elinvoima- ja ympäristölautakunnan kevään 2022 kokousajat

PRIDno-2021-5123

Valmistelija

  • Merita Pajunen, merita.pajunen@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunnan kokousaikataulusta kevätkaudella 2022 on sovittu lautakunnan puheenjohtajan ja esittelijän johdolla alustava kokousaikataulu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää lautakunnan kevätkauden 2022 kokousaikataulun seuraavasti:

  • 26.1.2022
  • 2.3.2022
  • 30.3.2022
  • 27.4.2022
  • 25.5.2022
  • 29.6.2022

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hallintopalvelut (LUMU-tiimi, Pori Listat, kirjaamo), elinvoima- ja ympäristötoimiala

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.