Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Joukkoliikennesopimuksen KÄYTTÖ-660148 Lavia-Kankaanpää optioiden käyttäminen

PRIDno-2021-5216

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja A. Lamminmäki Oy:n välinen sopimus KÄYTTÖ-660148 päättyy 31.5.2022 (kouluvuoden mukaisesti). Sopimus sisältää kaksi optiota (1+1). Sopimus sisältää Lavia-Kankaanpää -yhteysvälin vuoroja, joilla Lavian alueella asuvat opiskelijat pääsevät Kankaanpään lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Sopimuksen kustannuksista vastaavat ELY-keskus sekä Kankaanpään ja Porin kaupungit.

Sopimuksen kustannukset jakautuvat seuraavasti:

  • ELY-keskus 50,0 %
  • Kankaanpää 25,0 %
  • Pori 25,0 %

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää sopimuksen kustannuksiin osallistuvia kuntia ottamaan kantaa sopimuksen jatkamiseen ja kustannusten jakoon ostokustannusten jakosopimuksessa sovituin osuuksin 30.11.2021 mennessä. Koska liikenteen hankinnoista vastuullista uutta kauden 2021-2025 joukkoliikennejaostoa ei ole vielä valittu, aikataulusyistä päätös tuodaan elinvoima- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn.

Porin kaupunki rahoittaa käyttöoikeussopimuksen mukaista liikennöintiä noin 10 000 € osuudella vuosittain. Käyttöoikeussopimuksella varmistetaan opiskeluliikenne Kankaanpään ja Lavian välillä sekä tarjotaan seudullisia asiointiyhteyksiä. Yhteysvälillä ei ole avoimen joukkoliikenteen markkinaehtoista tarjontaa. Käyttöoikeussopimuksen jatkaminen yhden vuoden option käyttöönotolla varmistaa epävarmassa Covid-19 -tautitilanteessa, että yhteysvälillä säilytetään matkustajille toimivat opiskelu- ja asiointiyhteydet.

Nykyisen käyttöoikeussopimuksen päättyminen mahdollistaisi nykyisen palvelutason tarkistamisen kuntien tarpeita ja rahoitusmahdollisuuksia vastaavalle tasolle. Kilpailutuksen jälkeen uuden sopimuksen kustannukset saattaisivat kallistua, sillä lipputulo-odotukset ovat täysin toiset kuin alkuperäisen kilpailutuksen ajankohtana 2018-19. Epävarmassa kilpailu- ja taloustilanteessa option mukainen sopimuskorvaus on hyväksyttävissä ja sen ennakoitavuus auttaa muutoinkin tiukkenevaa joukkoliikenteen talousarviovalmistelua vuodelle 2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kilpailuttaman käyttösopimuksen KÄYTTÖ-660148 yhden vuoden option käyttöönoton ajalle 1.6.2022-31.5.2023 (kouluvuoden mukaan) ja sitoutua n. 25 % osuuteen liikenteen hankintakustannuksista. Kustannukset katetaan joukkoliikenne-kustannuspaikalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kankaanpään kaupunki

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.