Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hanna Sinisalmi ja Jaakko Jäntti (varalla Matti Hatanpää).

Pöytäkirja tarkastetaan 26.11.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Sinisalmi ja Jaakko Jäntti (varalla Matti Hatanpää).

Pöytäkirja tarkastetaan 26.11.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.