Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 238 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.9.2021 kokouksessaan § 626 Vähärauma 25. kaupunginosan korttelin 115 (osa) ja Kylväjänpuiston (osa) asemakaavan muutoksen 609 1745, päivätty 10.8.2021. Kaava on lainvoimainen.

Porin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.9.2021 kokouksessaan §190 Malminpään 3. kaupunginosan korttelia 36 (osa), puistoa Liisantori, katuja Annankatu (osa), Otavankatu (osa) ja Mikonkatu (osa) koskeva asemakaavan muutoksen 609 1743, päivätty 1.8.2021. Kaava on lainvoimainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.