Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 239 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Apulaiskaupungingeodeetti
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 52 Tien nimeäminen, Aittolahdentie 49, 15.10.2021
§ 53 Tonttijaon 8472 hyväksyminen osaan Lahdenmaan 82. kaupunginosan korttelia 50 (tontit 3-6), 09.11.2021
§ 54 Tonttijaon 8471 hyväksyminen osaan Lahdenmaan 82. kaupunginosan korttelia 49 (tontit 2-5), 11.11.2021
§ 55 Osoitenumerointi, Oodeeklopintie, 11.11.2021
§ 56 Tonttijaon 8470 hyväksyminen osaan Lahdenmaan 82. kaupunginosan korttelia 48 (tontit 2-7), 11.11.2021

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 68 TYP-päällikön valinta, 19.10.2021

Työllisyyspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 5 Pakettiauton hankinta työpajalle, 15.10.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Oman kulkuneuvon käyttöoikeus virkatehtävissä, 29.10.2021

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö
Hankintapäätös:
§ 8 dmCityn koekäytön hankinta ja sopimus, 20.10.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Sivutoimilupa, 22.10.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaija Lohivuo ja Ella-Mari Halminen poistuivat kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 18.12.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.