Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarviomuutos vuodelle 2021

PRIDno-2021-2334

Valmistelija

  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi
  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

SuomiAreena toteutuu tänä vuonna uudenlaisena hybriditapahtumana, jota toteutetaan Porista ainoastaan yhdeltä lavalta. Kustannusten kannalta tämä tarkoittaa, että SuomiAreenan budjetista säästyy 150.000 euroa, jolla voidaan korjata muita käyttösuunnitelmia. 

Laadittaessa talousarviota tälle vuodelle suunniteltiin eläinlääkintään toiminnallisia muutoksia, joiden myötä oli tarkoitus saada aikaan noin 100.000 euron kustannussäästöt. Elinvoima- ja ympäristölautakunta kumosi keväällä säästöjen aikaansaamiseksi suunnitellut supistukset koskien pieneläinpäivystyksessä yhtaikaa työskentelevän henkilöstön määrää, ja huhtikuun alusta elokuun loppuun ulottuvalle jaksolle on pieneläinpäivystykseen palkattu eläintenhoitaja ympärivuorokautisesti. Lautakunnan päätöksen mukaisesti myös osa arki-iltojen päivystyksestä on toteutettu eriytettynä siltä osin kun eläinlääkäreitä on ollut riittävästi käytettävissä. Koska näihin palkkakuluihin ei ole talousarviossa varauduttu, tulee henkilöstökustannuksiin siirtää 30.000 euroa tilille 40020 Tilapäisten kk-palkat, mikä mahdollistaa lautakunnan päätöksen toteuttamisen syksyyn asti. Lisäksi eläinlääkintäyksikön käyttösuunnitelmassa ei ole varauduttu potilasvahingoista aiheutuviin kustannuksiin, joita on kuitenkin jouduttu eläinlääkinnän tileiltä maksamaan useita tuhansia euroja. Tätä varten siirretään 20.000 euroa tilille 49490 Muut kulut.

Loput 100.000 jaetaan seuraavasti tilille 49490 Muut kulut:

Yksikkö ja kustannuspaikka

euroa

Työllisyyspalvelut, 14114003 Työpajat 17.900
Kaupunkisuunnittelu, 14118001 Kaupunkisuunnittelu 9.600
Matkailu ja markkinointi, 14156701 Visit Pori 5.500
ICT-yksikkö, 1413103 IT-palvelut 21.300
Suunnittelu ja kehittäminen, 14154112 Elinvoima- ja ymp.toimialan projektit 9.300
Ympäristö- ja terveysvalvonta, 14154174 Terveysvalvonta 15.500
Rakennusvalvonta, 14154202 Rakennusvalvonta 16.300
14154111 Johto ja erityisasiantuntijat 4.600

Lisäksi tehdään määrärahasiirto ICT-yksikön sisällä, koska henkilöitä on siirretty tiimien välillä, mikä on muuttanut palkanmaksun kustannuspaikkaa 1.5. lähtien. Tämän vuoksi IT-palveluiden kustannuspaikalta 14113103 tulee siirtää tililtä 40001 Vakinaisten työsuhteisten palkat 169.305 euroa ja sivukulut kustannuspaikalle 14113101 Tietohallinto.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä esitetyt muutokset toimialan käyttösuunnitelmiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut/Erno Vaurio

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.