Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Irtisanoutuminen kaupunginarkkitehdin virasta

PRIDno-2021-2284

Valmistelija

  • Risto Reipas, vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Pentti Klemetti irtisanoutuu 23.4.2021 päivätyllä ilmoituksellaan kaupunginarkkitehdin virasta 31.5.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Pentti Klemetille hänen anomansa eron kaupunginarkkitehdin virasta 1.6.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianomainen, HR-yksikkö/palvelussuhdetiimi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.