Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Lausunto kaupunginhallitukselle: Vauhtia Reposaaren kaavoitukseen, valtuustoaloite

PRIDno-2021-1404

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutetut Tiina Puska ja Oili Heino jättivät kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Reposaari kiinnostaa tällä hetkellä lapsiperheitä. Asuntoja on kuitenkin kovin vähän myynnissä, ja myyntiin tulevat omakotitalot menevät nopeasti kaupaksi, etenkin Reposaaren “keskustan” alueelta. Perheille tarvittaisiin lisää asuntoja: pientalotontteja tai esim. omaleimainen puurakenteinen, yhteisöllinen asuntokokonaisuus. Rohkea, uudenlainen rakennuskompleksi sopisi Reposaaren omaleimaiseen tunnelmaan, tekisi hyvää Porin imagolle ja lisäisi Porin saaristoalueen kiinnostavuutta entisestään. 

Reposaaren Tahkoluotoon ja muuallekin Meri-Poriin on suunnitteilla merkittäviä teollisuusinvestointeja, joista odotetaan myös Reposaarelle lisää asukkaita mikäli asuntoja löytyisi jo rakennusvaiheessa. Perheille Reposaari olisi oiva asuinpaikka palveluineen.

Porin kaupungin hallintosäännön suomin oikeuksin ehdotamme Reposaaren kehittämiseksi seuraavia toimenpiteitä: 

 1. Olemassa olevien messualueen tonttien hinnan tarkistusta

  Reposaaresta löytyy vapaita tontteja, mutta ne on hinnoiteltu messuhinnoin, eikä niiden hintaa ole tarkistettu, vaikka eivät ole menneet kaupaksi. Kolminkertainen hinta ei selity edes merinäköalalla, koska kyse ei ole merenrantatonteista. Sahan alueella on jäljellä yksi tontti, joka ei ole jostain syystä mennyt kaupaksi.
   
 2. Puurakenteisen, umpipihaisen puutalokorttelin toteutuksen aktiivista edistämistä. Sen voisi rakentaa esimerkiksi nykyiselle liiketontille Merilokin ja Santun välissä. 
 • Puukortteli jatkaisi saaren rakennustapaa ja tiivistäisi Saha-alueen asuinalueen varsinaiseen kylään. Varsinkin selkeästi perhekokoisille, mahdollisesti myös vuokra-asunnoille, olisi tarvetta. 
 • Puurakentamiseen on nyt saatavilla Ympäristöministeriön tukeakin. Puurakentaminen tukisi mm. Suomen biotalousstrategiaa kasvattaen hiilen pitkäaikaisia varastoja sekä puurakentamisen osaamista alueellisesti.
 1. Salen takana olevan YU-tontin muuttamista asuintontiksi
 1. Sahamäenkadun päässä YL-tontin muuttamista asuintontiksi
   
 2. Uutta asuinkatua Junnilantieltä Kaijankadun taakse ja sen suuntaisesti. Se olisi omakotitonteille uusi kaavoituskohde. Sen taakse jäisi vielä metsää suojaamaan mereltä käyvää tuulta vastaan.
 1. Luotsikadun pienkerrostalotontin markkinointiin panoksia. Siinä voisi miettiä vaikka välimuotoista asumista vanhuksille.
 1. Kanaalikadulle 2-3 uutta omakotitonttia

Valtuustoaloitteen liitteenä karttakuva.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Risto Reipas, vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Valtuutetut Tiina Puska ja Oili Heino ovat jättäneet valtuustoaloitteen Vauhtia Reposaaren kaavoitukseen. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen liitteen mukaisen lausunnon kaupunginhallitukselle.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.
 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/sihteeri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.