Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Lausunto kaupunginhallitukselle: Yyterin lietteiden kunnostus, valtuustoaloite

PRIDno-2021-2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu  Mikael Ropo jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Yyterin kehittäminen on yksi Porin kaupungin strategisista painopisteistä. Lietteet ovat tällä hetkellä erittäin suosittu retkeily- ja liikuntakohde. Porin kaupungin tavoitteena on kehittää Yyteriä entistä houkuttelevammaksi vapaa-ajan kohteeksi. Pitkospuut ja lietteiden luontoreitti lisäävät matkailua ja samalla tukevat liikkumista. Lietteet toimivat myös lintuharrastajien harrastuspaikkana. Pidänkin erittäin tärkeänä, että kuvan mukaiset alkupään osittain huonokuntoiset ja vaikeakulkuiset puut vaihdetaan kuvan mukaiseen helppokulkuiseen ja turvalliseen reittiin. Toimenpide lisää houkuttelevuutta, parantaa käyttäjäkokemusta, lisää turvallisuutta ja edesauttaa esteettömyyttä alueella.

Esitän, että Porin kaupunki kunnostaa Yyterin lietteiden kapeat pitkospuut vastaamaan leveämpiä ja helpompi kulkuisia pitkospuita. Lisäksi kaupungin tulisi tutkia olisiko alueelle mahdollisuutta sijoittaa laavu- tai nuotiopaikkoja ilahduttamaan matkailijoita ja porilaisia.

Liite: valokuvia

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Kimmo Nuotio, luonnonsuojeluvalvoja, kimmo.nuotio@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Mikael Ropo on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2021 puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

Yyterin kehittäminen on yksi Porin kaupungin strategisista painopisteistä. Lietteet ovat tällä hetkellä erittäin suosittu retkeily- ja liikuntakohde. Porin kaupungin tavoitteena on kehittää Yyteriä entistä houkuttelevammaksi vapaa-ajan kohteeksi. Pitkospuut ja lietteiden luontoreitti lisäävät matkailua ja samalla tukevat liikkumista. Lietteet toimivat myös lintuharrastajien harrastuspaikkana. Pidänkin erittäin tärkeänä, että kuvan mukaiset alkupään osittain huonokuntoiset ja vaikeakulkuiset puut vaihdetaan kuvan mukaiseen helppokulkuiseen ja turvalliseen reittiin. Toimenpide lisää houkuttelevuutta, parantaa käyttäjäkokemusta, lisää turvallisuutta ja edesauttaa esteettömyyttä alueella.

Esitän, että Porin kaupunki kunnostaa Yyterin lietteiden kapeat pitkospuut vastaamaan leveämpiä ja helpompi kulkuisia pitkospuita. Lisäksi kaupungin tulisi tutkia olisiko alueelle mahdollisuutta sijoittaa laavu- tai nuotiopaikkoja ilahduttamaan matkailijoita ja porilaisia.

Kaupunginvaltuusto lähetti kokouksessaan 3.5.2021 asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus on pyytänyt aloitteesta elinvoima- ​ja ympäristölautakunnan lausunnon 31.5.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen seuraavanlaisen lausunnon kaupunginhallitukselle:

Retkeilyreitti Porin Preiviikistä Yyteriin rakennettiin vuosituhannen vaihteessa. Linturikkaudestaan tunnetun lieterannan rantametsään vuonna 1999 rakennettu pitkospolku palveli pitkänmatkan retkeilijöiden lisäksi lintuharrastajia. Retkeilyreittien tapaan pitkospoluissa käytettiin kahta rinnakkaista lankkua, jolloin rakenne on 35-45 cm leveä. Polut olivat kapeita ja usein myös märkiä, mutta retkeilijät käyttivät vedenpitäviä jalkineita.

Vuonna 2014 valmistunut Yyterin lietteiden reitti linjattiin kulkemaan mahdollisimman lähellä merenrantaa ja retkeilijöille rakennettiin neljä uutta luontolavaa. Rakenteet tehtiin kestämään rankempia sääoloja, ja turvallisuussyistä kulkusilta on leveä.  Reitin suosio yllätti, ja viime vuosina kävijöitä on vuosittain ollut 20 000-25 000. Osa reitistä kulkee edelleen rantametsän vanhalla reittipohjalla, ja se osa reitistä on kärsinyt ajoittaisista meriveden nousuista. Viimeisin yli 1 m meriveden nousu tapahtui vuonna 2019 ja kesti useita tunteja. Muuttuviin sääoloihin on varauduttava luontoreittienkin kohdalla.

Aloitteessa kiinnitetään huomiota reitin turvallisuuteen ja esteettömyyteen. Näistä turvallisuus on saavutettavissa kunnostamalla nykyinen reitti leveämpänä. Kaksinkertaistamalla pitkoslankkujen määrä saadaan vähintään 80 cm leveä kulkureitti, mitä voi pitää turvallisena kävelijöille.

Esteettömyys edellyttää rantaan rakennetun kulkusillan kaltaista rakennetta. Sen rakentaminen nykyisen reitin tilalle on mahdollista, mutta leveyden lisääminen ja korkeuden nostaminen riittävän ylös rantametsässä voi osoittautua vaikeaksi toteuttaa. Reitti kulkee Natura-alueella, ja uudet rakenteet vaativat puuston raivaamista. Parempi ratkaisu olisi etsiä uusi lyhyempi ja kuivemmalla maalla kulkeva linjaus esteettömälle reitille.

Rantametsät reittialueella ovat UPM-Kymmene Oyj:n omistuksessa. Uuden lyhyemmän reitin tekeminen edellyttää neuvotteluja ja maankäyttösopimusten uusimista yhtiön kanssa. Voimassaolevat sopimukset umpeutuvat vuonna 2022, joten niiden päivittäminen on pian ajankohtaista. Tulentekopaikan osalta tilanne muuttuu jo tänä kesänä, kun Munakarin säikän alueelle rakennetaan retkeilijöitä varten tulentekopaikka.  Elinvoima- ja ympäristötoimiala voi neuvotella tarvittaessa uudet maankäyttösopimukset, mutta sillä ei ole resursseja lähteä toteuttamaan uusia reittejä ja rakenteita.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/sihteeri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.