Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jukka Heinonen ja Jarno Joensuu (varalla Raija Koskiranta).

Pöytäkirja tarkastetaan 28.5.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Heinonen ja Jarno Joensuu (varalla Raija Koskiranta).

Pöytäkirja tarkastetaan 28.5.2021.
 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.