Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Perustelut

Toimielin käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavan asian:

  • Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi vuonna 2021, elinvoima- ja ympäristötoimiala, Salassa pidettävä JulkL 24.1. § 23 kohta

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Toimielin päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitun asian.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Kokouskäsittely

Merkitään, että nuorisovaltuuston edustaja Atte Mannila ja vammaisneuvoston edustaja Kaija Lohivuo poistuivat kokouksesta klo 18.10 asian esittelyn ja päätöksenteon jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.