Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

 • Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

 • Porin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 22.03.2021. Kaavat ovat lainvoimaisia.
  • §55 Uniluodon 62. kaupunginosan korttelin 6 tonttia 71 koskevan asemakaavan muutoksen 609 1729, joka on päivätty 12.2.2021 sekä tonttijaon 8446.
    
  • §57 Herralahti 14. kaupunginosan korttelien 31, 32, 33 ja kadun Herralahdenraitti sekä Koivula 16. kaupunginosan kadun Vanhakoivistontie (osa) asemakaavan muutoksen 609 1739, joka on päivätty 18.2.2021.
    
  • §60 Karjaranta 21. kaupunginosan korttelin 20 (osa) asemakaavan muutoksen 609 1740, joka on päivätty 10.12.2020, ja muutettu 9.3.2021 sekä tonttijaon 8466. 
    
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 29.4.2021 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen lausunnon Stena Recycling Oy:n Peittoonkorven jätteenkäsittelyalueen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että KH:n edustaja Anne Liinamaa poistui kokouksesta klo 17.59 asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.