Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Apulaiskaupungingeodeetti
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 22 Tonttijaon muutoksen 8478 hyväksyminen osaan Herralahden 14. kaupunginosan korttelia 25 (tontti 16), 29.04.2021
§ 23 Tien nimeäminen, Hangassuon alue, 04.05.2021
§ 24 Osoitenumerointi, Santaluodontie (osa), 10.05.2021
§ 25 Tien nimeäminen, Merikarvian rantatie 792, 18.05.2021
§ 26 Tien nimeäminen, Näsäviisaantie, 18.05.2021

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Hankintapäätös:
§ 42 Kallo-Reposaari kehittämisen konsultointipalveluiden hankinta, 11.05.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 41 Työllisyyspäällikön viran täyttäminen, 30.04.2021

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö
Hankintapäätös:
§ 2 CaseM-asianhallintajärjestelmän lakisääteisten muutosten hankinta, 22.04.2021

Yksikönpäällikkö, matkailu- ja markkinointiyksikkö
§ 1 Yyterin lankonkien rakennesuunnittelu, 04.05.2021
§ 2 Yyterin opasteiden hankinta, 04.05.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.