Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Elinvoima- ja ympäristölautakunnan syksyn 2022 kokousajat

PRIDno-2021-5123

Valmistelija

  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunnan kokousaikataulusta syyskaudella 2022 on sovittu lautakunnan puheenjohtajan ja esittelijän johdolla alustava kokousaikataulu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää lautakunnan syyskauden 2022 kokousaikataulun seuraavasti:

  • 10.8.
  • 14.9.
  • 5.10.
  • 2.11.
  • 14.12.

Poikkeuksista sovitaan erikseen.

Kokouspaikkana on ensisijaisesti kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12.

Päätös

Lautakunta päätti siirtää seuraavan kokouksen pidettäväksi 24.5.2022.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hallintopalvelut (LUMU-tiimi, Pori Listat, kirjaamo), elinvoima- ja ympäristötoimiala ja -lautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.