Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Porin ruotsinkielisen nimen, Björneborg, käyttäminen markkinoinnissa, valtuustoaloite, Hanna Raitakari

PRIDno-2022-1125

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Hanna Raitakari jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Valtuustoaloite Porin kaupunginvaltuuston kokoukseen 28.2.2022

’Porilla on pitkät juuret ruotsin kielen asemasta kaupungissamme.  Björneborg on edelleen kaupungin virallinen rinnakkaisnimi, jonka käyttö on rajoittamattomasti sallittua kaikissa niin julkisissa kuin yksityisissäkin yhteyksissä. Erityisesti teollisuuden piirissä, niin Rosenlewillä kuin puuvillatehtaallakin, käytettiin konttorikielenä aina 1960-luvulle asti ruotsin kieltä. Jopa nykyisen kaupungintalon alakerrassa toimitettiin Björneborgs Tidning -nimistä lehteä. Lisäksi meillä Porissa on edelleen Björneborgs Svenska Samskola, joka on erittäin arvostettu opinahjo kaupungissamme. Ei varmaankaan Sundsvallia Ruotsin puolella ole myöskään ihan sattumalta valittu Porin ystävyyskaupungiksi. Aiemmin virkeänä toiminut ystävyyskaupunkitoiminta on vaan valitettavasti pikkuhiljaa hiipunut. Ruotsin kielen juuria Porissa pitää hengissä Svenska Kulturfonden i Björneborg, joka lisäksi on suunnittelemassa Poriin pohjoismaista kulttuurikeskusta.

Valtuustoaloitteena esitän, että Porin kaupungin markkinoinnissa huomioidaan myös Porin ruotsinkielinen nimi, Björneborg ja esimerkiksi karhulogo -valikoimaan lisätään logoja, joissa lukee ’Pori Björneborg’.

Porissa 27.2.2022

Hanna Raitakari

kaupunginvaltuutettu ”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Ruotsi on yksi kohdemaa Suomen kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa ja naapurimaan läheisyyttä hyödynnetään uudessa lähimatkailutilanteessa. Poria markkinoidaan matkailullisesti kaikilla kielillä nimellä Visit Pori.

Visit Finland vastaa Suomen kansainvälisestä matkailumarkkinoinnista. Visit Pori on mukana yhteistyössä Visit Finlandin kanssa, kun markkinointia kohdennetaan tänäkin vuonna Ruotsiin. Viimeisin Ruotsiin suunnattu matkailumarkkinointikampanja Hitta dig själv på nära håll käynnistyi loppuvuodesta 2021 ja jatkuu tänä vuonna toukokuussa. Visit Pori on mukana kampanjassa muiden rannikkokaupunkien kanssa. Porin matkailupalveluita tuotteistetaan Ruotsin markkinoita ajatellen ja tämän lisäksi tänä keväänä Visit Porin verkkosivuista on julkaistu ruotsinkielinen käännösversio. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin voi tutustua osoitteessa https://www.visitpori.fi/sv. Visit Yyterin verkkosivujen ruotsinkielinen käännösversio julkaistaan kesäksi 2022.

Porin kaupungin muilla verkkosivuilla ei ole toistaiseksi ruotsinkielisiä käännösversioita. Matkailu- ja markkinointiyksikkö vastaa Visit Porin ja Visit Yyterin verkkosivujen lisäksi, rakastuporiin.fi -sivustosta sekä businesspori.fi -sivustosta. Kaupungin viestintä- ja osallisuusyksikkö vastaa pori.fi -verkkosivustosta.

Ruotsin kieli on näin ollen edustettuna Porin matkailumarkkinoinnin sivustoilla ja helpottaa ruotsinkielisten matkailijoiden vierailua ja vapaa-ajan viettoa Porissa. Uusien ruotsinkielisten verkkosivujen vuoksi matkailu- ja markkinointiyksikkö ei näe akuuttia tarvetta Pori – Björneborg -logoversiolle, mutta ottaa sen harkintaan tulevaisuuden kehittämistyötä ajatellen. Yksikkö käy keskustelun ruotsinkielisen logoversion tarpeesta myös viestintä- ja osallisuusyksikön kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa seuraavan vastauksen kaupunginhallitukselle Porin kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.2.2022 tulleeseen valtuustoaloitteeseen Porin ruotsinkielisen nimen, Björneborg, käyttäminen markkinoinnissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Johanna Jokelainen, Kalle Aaltonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.