Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hanna Raitakari ja Matti Hatanpää (varalla Paula Kivimäki).

Pöytäkirja tarkastetaan 29.4.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Raitakari ja Matti Hatanpää (varalla Paula Kivimäki).

Pöytäkirja tarkastetaan 29.4.2022.

____________________

Merkitään, että Ilkka Manninen esitteli kaupungin puhelinasioita ja valtion digi-avustusten hakutilannetta.

Merkitään, että Ilkka Manninen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen kello 16.55.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.