Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Apulaiskaupungingeodeetti
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 42 Tonttijaon muutoksen 8486 hyväksyminen osaan Pietniemen 29. kaupunginosan korttelia 63 (tontit 14-15), 09.09.2021
§ 43 Tonttijaon 8492 hyväksyminen Mäntyluodon 65. kaupunginosan kortteliin 9 (tontit 1-3), 22.09.2021

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 61 Hallintosuunnittelijan tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 14.09.2021

Työllisyyspäällikkö
§ 4 Määräaikainen työajan muutos, 22.09.2021

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö
Hankintapäätös:
§ 5 Fasilitoivan konsultoinnin hankinta, 23.09.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.