Jätehuoltojaosto, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne-Marie Paasimäki ja Teresa Kaaresmaa (varalla Petri Ranne).

Pöytäkirja tarkastetaan 14.3.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Ranne ja Outi Veijonaho.

Pöytäkirja tarkastetaan 14.3.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.