Jätehuoltojaosto, kokous 14.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Jätehuoltojaoston kokouspäivät syksyllä 2019

PRIDno-2019-2427

Valmistelija

  • Tarja Räikkönen, jätehuollon suunnittelija, tarja.raikkonen@pori.fi

Perustelut

Sovitaan jätehuoltojaoston syksyn 2019 kokousaikataulu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää kokoontua syksyllä 2019 seuraavasti: tiistaina 17.9. klo 14.00 ja tiistaina 26.11. klo 14.00.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.