Jätehuoltojaosto, kokous 14.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Jätehuoltoviranomaisen talouden toteutuma 1.1.-31.3.2019

PRIDno-2019-2405

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan kustannukset ovat olleet maltillisia alkuvuoden aikana. Kustannuksia on tähän mennessä aiheutunut ainoastaan kahden henkilön palkkakuluista. Toimintatuottoja ei vielä ole kirjautunut jätehuoltoviranomaiselle, sillä teknisen toimialan kanssa on sovittu, että heidän kuntalaisilta keräämistään ekomaksuista tuloutetaan ensimmäinen erä ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle kesäkuussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Jaosto merkitsee talouden toteutuman tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.