Jätehuoltojaosto, kokous 14.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne-Marie Paasimäki ja Teresa Kaaresmaa (varalla Altti Vanhatalo).

Pöytäkirja tarkastetaan 16.5.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Altti Vanhatalo  ja Mika Rostedt.

Pöytäkirja tarkastetaan 16.5.2019.

 

Teknisistä syistä johtuen pöytäkirja tarkastetaan 27.5.2019 ja pöytäkirja on julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla alkaen 28.5.2019. Pöytäkirjaamisvaiheessa pöytäkirjatarkastajiksi on hallintolain 51 §.n nojalla kirjattu Mika Rostedt.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.