Jätehuoltojaosto, kokous 14.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päätti kokouksessaan 11.4.2018 § 47 asettaa 10-jäsenisen jätehuoltojaoston toimikaudeksi 11.4.2018-31.5.2021. Päätökseen sisältyi Nakkilan, Kokemäen, Siikaisten ja Merikarvian kuntien osalta edustajien vaihtaminen kesken kauden siten, että Kokemäeltä valittu varsinainen jäsen Pertti Teini ja Merikarvialta valittu varsinainen jäsen Altti Vanhatalo vaihtavat paikkaa Nakkilasta valitun varajäsenen Silja-Riitta Suonpään ja Siikaisista valitun varajäsenen Tero Harjun kanssa 1.6.2019. Näin ollen jätehuoltojaoston kokoonpano on 1.6.2019 lähtien toimikauden päättymiseen saakka seuraava:

 • Ville Maanavilja (puheenjohtaja, Pori)
 • Anne-Marie Paasimäki (Pori)
 • Teresa Kaaresmaa (Pori)
 • Petri Ranne (Pori)
 • Paula Kivimäki (Pori)
 • Mika Rostedt (varapuheenjohtaja, Ulvila)
 • Outi Veijonaho (Eurajoki)
 • Mikko Vuohijoki (Harjavalta)
 • Silja-Riitta Suonpää (Nakkila)
 • Tero Harju (Siikainen)


Pertti Teini jatkaa Silja-Riitta Suonpään henkilökohtaisena varajäsenenä ja Altti Vanhatalo Tero Harjun henkilökohtaisena varajäsenenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouksessa käytiin keskustelua jätehuoltojaoston kokoonpanosta.

Tiedoksi

Pertti Teini, Altti Vanhatalo, Silja-Riitta Suonpää, Tero Harju, Hallintoyksikkö, ICT-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.