Jätehuoltojaosto, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Petri Ranne ja Paula Kivimäki (varalla Tero Harju).

Pöytäkirja tarkastetaan 27.6.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Ranne ja Paula Kivimäki (varalla Altti Vanhatalo).

Pöytäkirja tarkastetaan 27.6.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.