Jätehuoltojaosto, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Jätehuoltojaosto piti edellisen säännönmukaisen kokouksensa 14.5.2019. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa 16.5.2019.
 
Teknisistä syistä johtuen pöytäkirja saatiin tarkastettua vasta 27.5.2019 ja pöytäkirja on ollut julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 28.5.2019 lukien. Pöytäkirjaamisvaiheessa pöytäkirjatarkastajaksi on hallintolain 51 §.n nojalla kirjattu Altti Vanhatalo sekä Mika Rostedt.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.