Joukkoliikennejaosto, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 City-kertalipputuotteen asiakashinta ja maksuvyöhykkeen määrittäminen 7.6.2021 alkaen

PRIDno-2019-2429

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaosto päätti kokouksessaan 11.6.2019 § 11 aloittaa lipputuotevalikoiman uudistamisen paikallisliikenteessä, ja jaosto hyväksyi uudet lipputuotteet ja niiden käyttöehdot 5.11.2019 § 22. Sittemmin lipputuotevalikoiman käyttöönottoa päätettiin siirtää 9.6.2020 § 17, koska joukkoliikenteen järjestämistavassa siirrytään käyttöoikeussopimuksista hankintasopimuksiin 7.6.2021 alkaen.  On perusteltua aloittaa uusilla lipputuotteilla ja käyttöehdoilla samanaikaisesti uuden liikennöintisopimuksen kanssa. Joukkoliikennejaosto päätti 9.2.2021 § 4 käyttää hankintasopimuksen mukaisessa liikenteessä Porin Linjat Oy:n lippu- ja maksujärjestelmää, mikä osaltaan vaikuttaa lipputuotevalikoimaan suunnitteluun. Lipputuotevalikoiman uudistukseen liittyvä päätöksenteko löytyy asian käsittelyhistoriasta.

Hyväksytty lipputuotevalikoima suunniteltiin käyttöoikeussopimuksen mukaista liikennettä varten. Koska joukkoliikenteessä siirrytään hankintasopimukseen, on lipputuotevalikoimaan lisättävä käteisen käyttöä vähentävä ja epäsäännöllisiä matkustajia palveleva sarjalipputuote. Ehdotuksena on, että käyttöön valitaan kymmenen matkan sarjalippu ns. kymppikortti, joka on jo pitkään ollut yksi käytetyimmistä Porin Linjat Oy:n lipputuotteista.

Ennen käyttöoikeussopimuksen päättymistä 6.6.2021 ostetut Porin Linjat Oy:n lipputuotteet hyväksytään linja-autoissa niiden voimassaolon päättymiseen saakka. Tämä on matkustajan edun mukaista, vaikka se viivästyttääkin lipputuotevalikoiman uudistumista ja uusien lipputuotteiden perusteella tehtäviä arviointeja lipputulokertymistä lipputuotteittain.

Joukkoliikenteen hankintoihin käytettävien määrärahojen riittämättömyyden takia liikennöintiaikaa on vähennetty tulevaa hankintasopimusta varten suunnitellulla linjastolla. Matkustuksen odotetaan edelleen säilyvän noin 60% tasolla suhteessa vuoden 2019 matkustukseen. Lipputulo-odokset ovat siten merkittävästi pienemmät kuin lipputuotevalikoiman päätöksentekohetkellä. Lipputuotteiden asiakashintojen korottaminen ei todennäköisesti parantaisi viranomaisen tuloja, eikä lisäisi joukkoliikenteen houkuttelevuutta, koska pääsyy heikkoihin lipputuloihin on Covid-19 -tautitilanteen aiheuttama liikkumisen väheneminen. 

Joukkoliikennejaosto käsittelee erillisenä päätösasiana Citylinjan yhden euron kertalipun käyttöehtoja ja maksuvyöhykkeen laajutta, jotta voidaan arvioida lipputuotteen käyttöalueen ja hinnoittelun tarkoituksenmukaisuutta joukkoliikenteen vetovoimaa lisäävänä tekijänä. Valmistelu asiassa jatkuu, kunhan joukkoliikennejaosto on hyväksynyt linjastosuunnitelman kantakaupungin reittien osalta. Linjastosuunnitelmassa esitetään Citylinjan korvaamista Puuvilla-Satasairaala-Paratiisinmäki -linjalla, joka liikennöidään samalla midibussikalustolla Porttaalitunnelin läpi kuin Citylinja. Reittimuutoksen takia yhtenä vaihtoehtona on pohdittava urheilukeskuksen alueen lisäämistä yhden euron maksuvyöhykkeeseen. 

Suomen Paikallisliikenneliitto ry on tilannut alkuvuodesta 2021 valmistuneen selvityksen joukkoliikenteen alennusryhmien perusteista ja vaikutuksista Ramboll Oy:ltä. Selvityksessä pohditaan lipputuotteiden käyttöehtoja ja kohderyhmiä, sekä erilaisten alennuslippujen vaikuttavuutta esimerkiksi vähätuloisten tai nuorten liikkumismahdollisuuksien edistämiseksi. Selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa alennuksiin kohdistuviin toiveisiin ja aloitteisiin vastaamisessa.

Aiemmin joukkoliikennejaostossa esitettyjä lipputuotteiden käyttöehtoja on peilattu tuoreen selvityksen havaintoihin. Suosituksissa korostuvat seuraavat joukkoliikennejaoston harkintaan nostettavat huomiot: 

  • Nuorisolippu 17–25-vuotiaille, hinta noin 70–75 % aikuisten lipun hinnasta: opiskelijalipun käyttäjät ovat pääsääntöisesti alle 26-vuotiaita, joten nuorisolippu 17–25-vuotiaille kattaisi merkittävältä osin nykyisten opiskelijalippujen käyttäjien tarpeet
  • Ruuhka-aikojen ulkopuolisen ajan lipun hinta noin 50–75 % normaalihinnasta ilman ikärajoja: tärkeimpänä perusteluna pyrkimys lisätä matkoja vähäisen kysynnän aikana ja tilanne on yhdenvertainen eri matkustajien välillä (ruuhkautuminen on haaste erityisesti suurissa kaupungeissa)
  • Pienituloisten matkojen tukeminen on vaikuttavampaa ohjata sosiaalitoimen kautta: joukkoliikenneviranomaisella on toimivalta päättää lippujen hinnoista ja alennusperusteista, sillä ei ole toimivaltaa eikä taitoakaan tarkistaa asiakkaan taloudellista tai terveydellistä tilaa, jos sellaiset ovat tuen perusteena 

Edellä mainituista huomioista erityisesti opiskelijakausilipun korvaaminen 17-25 -vuotiaiden nuorisokausilipulla on mielenkiintoinen suositus. Mikäli oikeutta opiskelijahintaiseen kausilippuun ei tarvitsisi todentaa opinto-oikeuden todentavalla todistuksella, vaan lipunostajan iän luotettava todentaminen henkilötodistuksesta riittäisi, tällä olisi lipunmyynnin sujuvuuden kannalta merkitystä.

Suositus ruuhka-ajan alennuslipusta on hyvä jättää myöhempään pohdintaan, mikäli klo 10-13 välillä ja klo 17 jälkeen linja-autoissa on vähän matkustajia verrattuna aamun ja iltapäivän ruuhkatunteihin. Pienituloisten liikkumisen tukemiseksi on pidettävä kiinni jo toimivista yhteistyömuodoista, jotta esimerkiksi perusturva voi helposti hankkia lipputuotteita asiakkailleen osana harkinnanvaraista toimeentulotukea tai ennaltaehkäisevää perhetyötä.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää Pori-Ulvila -paikallisliikenteen hankintasopimuksen mukaisessa liikennöinnissä käyvät lipputuotteet, käyttöehdot ja asiakashinnat (sis. alv 10%) 7.6.2021 alkaen:

Kertalippu

aikuinen, 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat 3,50 €
nuoriso, 8-16 -vuotiaat 2,00 €
lapsi, 0-7 -vuotiaat 0,00 €
lastenvaunujen tai -rattaiden työntäjä 0,00 €

Kertalippu oikeuttaa yhden matkustajan yhteen matkaan paikallisliikenteen linja-autossa. Kertalipun hinta on sama matkan pituudesta tai vuorokaudenajasta riippumatta. Aikuisen ja nuorison kertalipulla on vaihto-oikeus toiseen linja-autoon siten, että matkustusaikaa on yhteensä 60 minuuttia.

Pientä lasta vaunuissa tai rattaissa mukanaan kuljettava henkilö on oikeutettu maksuttomaan matkaan.

Aikalippu

5 h 5,00 €
24 h 8,00 €

Aikalippu oikeuttaa yhden matkustajan rajattomaan matkustukseen linja-autoissa aikarajan sisällä, vuorokaudenajasta riippumatta. Aikalipulla saa vaihtaa linja-autosta toiseen ja matkustaa, kunnes aikalipun voimassaoloaika päättyy.

Sarjalippu

10 matkaa 25,00 €

Sarjalippu sisältää kymmenen matkaa. Yhdellä sarjalipulla voi matkustaa samanaikaisesti useampi henkilö, mutta jokainen matkustaja leimaa sarjalipun rahastuslaitteelle erikseen kyytiin noustessa. Sarjalipun hinta on sama matkan pituudesta tai vuorokaudenajasta riippumatta. Sarjalipulla on vaihto-oikeus toiseen linja-autoon siten, että matkustusaikaa on yhteensä 120 minuuttia. Sarjalippu on voimassa 90 päivää ensimmäisestä leimauksesta.

Kausilippu

aikuinen, 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat haltijakohtainen 55,00 €
opiskelija, tutkintoon tähtäävän opinto-oikeuden osoittavalla todistuksella henkilökohtainen 42,00 €
nuoriso, 8-16 -vuotiaat haltijakohtainen 30,00 €

Kausilipulla on rajaton matkustusoikeus linja-autoissa 30 päivän ajan, vuorokaudenajasta riippumatta. Aikuisille ja nuorisolle myytävä kausilippu on haltijakohtainen. Opiskelijakausilippu on henkilökohtainen.

Kaikki matkat merkitään rahastuslaitteille tilastointia varten.

Tämä päätös korvaa aiemmat päätökset joukkoliikenteen lipputuotteista, käyttöehdoista, asiakashinnoista ja lippuihin sisältyneistä viranomaisen maksamista korvauksista 7.6.2021 alkaen. Ennen käyttöoikeussopimuksen päättymistä 6.6.2021 ostetut Porin Linjat Oy:n lipputuotteet hyväksytään niiden voimassaoloajan päättymiseen saakka.

Päätös

Joukkoliikennejaosto päättää Pori-Ulvila -paikallisliikenteen hankintasopimuksen mukaisessa liikennöinnissä käyvät lipputuotteet, käyttöehdot ja asiakashinnat (sis. alv 10%) 7.6.2021 alkaen:

Kertalippu

nuoret aikuiset ja aikuiset, 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat 3,50 €
nuoriso, 8-16 -vuotiaat 2,00 €
lapsi, 0-7 -vuotiaat 0,00 €
lastenvaunujen tai -rattaiden työntäjä 0,00 €

Kertalippu oikeuttaa yhden matkustajan yhteen matkaan paikallisliikenteen linja-autossa. Kertalipun hinta on sama matkan pituudesta tai vuorokaudenajasta riippumatta. Aikuisen ja nuorison kertalipulla on vaihto-oikeus toiseen linja-autoon siten, että matkustusaikaa on yhteensä 60 minuuttia.

Pientä lasta vaunuissa tai rattaissa mukanaan kuljettava henkilö on oikeutettu maksuttomaan matkaan.

Aikalippu

5 h 5,00 €
24 h 8,00 €

Aikalippu oikeuttaa yhden matkustajan rajattomaan matkustukseen linja-autoissa aikarajan sisällä, vuorokaudenajasta riippumatta. Aikalipulla saa vaihtaa linja-autosta toiseen ja matkustaa, kunnes aikalipun voimassaoloaika päättyy.

Sarjalippu

10 matkaa 25,00 €

Sarjalippu sisältää kymmenen matkaa. Yhdellä sarjalipulla voi matkustaa samanaikaisesti useampi henkilö, mutta jokainen matkustaja leimaa sarjalipun rahastuslaitteelle erikseen kyytiin noustessa. Sarjalipun hinta on sama matkan pituudesta tai vuorokaudenajasta riippumatta. Sarjalipulla on vaihto-oikeus toiseen linja-autoon siten, että matkustusaikaa on yhteensä 120 minuuttia. Sarjalippu on voimassa 90 päivää ensimmäisestä leimauksesta.

Kausilippu

aikuinen, 26-vuotiaat ja sitä vanhemmat haltijakohtainen 55,00 €
nuoret aikuiset, 17-25-vuotiaat haltijakohtainen 42,00 €
nuoriso, 8-16 -vuotiaat haltijakohtainen 30,00 €

Kausilipulla on rajaton matkustusoikeus linja-autoissa 30 päivän ajan, vuorokaudenajasta riippumatta. Kausilippu ovat haltijakohtaisia. 

Kaikki matkat merkitään rahastuslaitteille tilastointia varten.

Tämä päätös korvaa aiemmat päätökset joukkoliikenteen lipputuotteista, käyttöehdoista, asiakashinnoista ja lippuihin sisältyneistä viranomaisen maksamista korvauksista 7.6.2021 alkaen. Ennen käyttöoikeussopimuksen päättymistä 6.6.2021 ostetut Porin Linjat Oy:n lipputuotteet hyväksytään niiden voimassaoloajan päättymiseen saakka.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Mari Kaunistola poistui kokouksesta asian esittelyn aikana klo 15.58. 

Keskustelun kuluessa joukkoliikennejaosto muutti yksimielisesti päätösehdotusta nuorten aikuisten lipputuotteen osalta. 

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaosto on käsitellyt kokouksessaan 9.3.2021 § 15  7.6.2021 alkavan liikennöinnin uuden hankintasopimuksen lipputuotteita, käyttöehtoja ja asiakashintoja. Samalla joukkoliikennejaosto päätti, että päätös korvaa aiemmat päätökset joukkoliikenteen lipputuotteista, käyttöehdoista, asiakashinnoista ja lippuihin sisältyneistä viranomaisen maksamista korvauksista 7.6.2021 alkaen. Kokonaisuuteen sisältyy Porin seudun joukkoliikennelautakunnan kokouksessaan 29.5.2017 § 42 päättämä yhden euron hintaisen kertalipun maksuvyöhyke, jonka laajuus on noin yksi kilometri kauppatorilta. Vyöhykkeestä on kartta esityslistan liitteenä. Yhden euron kertalipun tavoitteena oli lisätä lyhyiden keskustan sisäisten matkojen matkustusta. Kun Citylinja aloitti, yhden euron kertalipun maksuvyöhyke laajennettiin Citylinjan pysäkeille.

Päätös keskusta-alueen cityvyöhykkeen lipputuotteen tulevaisuudesta siirrettiin odottamaan linjastosuunnitelman reittien hyväksyntää, jotta voitaisiin arvioida lipputuotteen käyttöalueen ja hinnoittelun tarkoituksenmukaisuutta joukkoliikenteen vetovoimaa lisäävänä tekijänä. Joukkoliikennejaosto evästi 9.3.2021 § 16 hankintasopimuksen valmistelua siten, että nykyinen Citylinja korvataan Puuvilla-Satasairaala-Isomäki-Paratiisinmäki -linjalla, joka liikennöidään samalla midibussikalustolla Porttaalitunnelin läpi kuin Citylinja. 

Yhden euron kertalippu on yhdistetty vahvasti mielikuvissa nimenomaan Citylinjaan ja midibusseihin. Rahastuslaitedatan perusteella City-lipun käyttöalueesta ei voi tehdä johdonmukaisia päätelmiä, koska lipputuotetta käytetään myös palvelulinjalla P1 keskustan ulkopuolella. Pääosin käyttö näyttää datan perusteella keskittyvän Citylinjan reitin varren pysäkeille. Siten totutuin tapa vaikuttaisi olevan yhden euron kertalipun käyttö juuri Citylinjan midibusseissa.

Puuvilla-Satasairaala-Isomäki-Paratiisinmäki -reitillä ajavat midibussit ovat lisänneet joukkoliikenteen vetovoimaa ja näkyvyyttä Porin keskustassa. Jotta linjastomuutoksen tuoma merkittävä vuorovälin tihentäminen Isomäen alueella myös johtaisi joukkoliikenteen käyttöön alueella, on syytä ulottaa yhden euron maksuvyöhyke Isomäen alueelle. Esityslistan liitteenä on kartta ehdotetusta yhden euron maksuvyöhykkeestä, joka noudattaa entisen Citylinjan reittiä ja pysäkkejä. Vyöhykettä on laajennettu 7.6.2021 aloittavan Puuvilla-Satasairaala-Isomäki-Paratiisinmäki -reitille Tiilimäentie-Maamiehenkatu-Metsämiehenkatu-Urheilutie-Isomäentie. Ehdotuksessa yhden euron City-kertalippu käy ainoastaan Puuvilla-Satasairaala-Isomäki-Paratiisinmäki -reitin midibusseissa, kartalla kuvatulla alueella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää, että 7.6.2021 alkaen

  • Puuvilla-Satasairaala-Isomäki-Paratiisinmäki -reitillä ajaviin midibusseihin myydään omaa yhden euron City-kertalippua (1,00 € sis. alv 10%) matkustajille
  • City-kertalippu oikeuttaa yhteen matkaan, eikä sillä ole vaihto-oikeutta toiseen linja-autoon
  • City-kertalippua myydään reitin pysäkeillä Puuvillasta Isomäentielle, molempiin suuntiin ajettaessa
  • Puuvilla-Satasairaala-Isomäki-Paratiisinmäki -reitillä myydään muita joukkoliikennejaoston hyväksymiä lipputuotteita Yläruukintien, Viljapellontien, Paratiisintien, Yrttitien ja Liinaharjantien pysäkeillä, sekä City-kertalipun maksuvyöhykkeellä matkustajan tarpeen mukaan 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Porin Linjat Oy

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi