Joukkoliikennejaosto, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Joukkoliikennejaosto päätti antaa Petri Mäkelälle ja Heli Träskelinille (tekniset sihteerit) läsnäolo-oikeuden kokoukseen. 

Joukkoliikennejaosto pitää ylimääräisen kokouksen 27.4.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.