Joukkoliikennejaosto, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anssi Salmi ja Harri W. Kesti (varalla Riitta Airaksinen).

Pöytäkirja tarkastetaan 15.4.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anssi Salmi ja Riitta Airaksinen (varalla Asta von Frenckell).

Pöytäkirja tarkastetaan 15.4.2021.
 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.