Joukkoliikennejaosto, kokous 9.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Joukkoliikenteen lipputuotteet Porin paikallisliikenteessä 7.6.2021 alkaen

PRIDno-2019-2429

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin alueella ajavassa paikallisliikenteessä käypien lipputuotteiden hinnat on edellisen kerran päätetty joukkoliikennelautakunnassa 7.12.2015 § 53 ja niiden kelpoisuutta on kuvailtu Porin seudun joukkoliikennesuunnitelmassa 2017-2021. Näiden lisäksi on tehty päätöksiä esimerkiksi vaihtomatkojen korvauksista liikennöitsijöille, erilaisten maksuttomiin matkoihin oikeutettujen matkustajaryhmien matkojen korvauksista ja joukkoliikenteen markkinointiin liittyvistä lipputuotekorvauksista. 

Lipputuotevalikoiman, asiakashintojen ja joukkoliikenneviranomaisen liikennöitsijöille maksamien erillisten korvausten selkeyttämiseksi on tarpeen tehdä uusi päätös, jossa määritellään lipputuotteet. Laki liikenteen palveluista 2017/320 § 154-156 mukaisesti lippu- ja maksujärjestelmissä on huomioitava mm. tunnistepohjaisuus, toisen puolesta asiointi ja yhteensopivat myyntirajapinnat. Näiden ominaisuuksien käyttöönotto nykyisiin lippujen myyntijärjestelmiin vaatii kehitystyötä ja tuo lisäkuluja liikennöitsijöille. On järkevää yhdistää tekniset muutokset ja uusi lipputuotevalikoima samaan kehityshankkeeseen.

Päätöksellä lipputuotevalikoimasta valmistaudutaan myös joukkoliikenteen kilpailutuksiin syksyllä 2019, jolloin kuvaus lipputuotteista ja niiden hinnoittelusta toimii tarjouksia jättävien liikennöitsijöiden tietolähteenä ja tarjouksen laskennan välineenä.

Lipputuotteet muualla Suomessa

Liikenne- ja viestintäviraston JUKU-palvelussa on joukkoliikenneviranomaisten toimittamaa aineistoa matkustuksesta ja lipputuotteiden hinnoittelusta eri puolella Suomea. Porin toimivaltaisen viranomaisen tunnusluvut löytyvät keskisuurten kaupunkiseutujen vertailuista. Aineisto on helppolukuinen, mutta monilla kaupunkiseuduilla on käytössä vyöhykeperusteinen lippujärjestelmä, kun taas Porissa on käytetään kilometripohjaista järjestelmää. Ero vaikeuttaa vertailua.

JUKU-palvelun verkkosivujen osoite:   https://juku.liikennevirasto.fi/#/tilastot/kaikki/KS2

Seutulippu korvataan kausilipputuotteilla

Satakunnan seutulipun käyttö päättyy nykyisin käyttöehdoin vuoden 2019 aikana. Seutulipulla on ollut mahdollista matkustaa rajattomasti seudullisessa liikenteessä ja Porin paikallisliikenteessä. Seutulippu korvataan uusilla kausilipputuotteilla niillä reiteillä, joiden kustannuksiin kunnat osallistuvat omarahoituksella yhdessä ELY:keskuksen kanssa tai kuntien keskenään järjestämänä kilpailutettuna käyttöoikeussopimusliikenteenä. Sopimuksissa määritellään kausilipputuotteiden hinnat ja kelpoisuus.

Toisen asteen opiskelijoilla säilyy mahdollisuus hankkia Matkahuollosta KELAn tukemia lipputuotteita, joita ovat 44 matkan opiskelijavuosilippu ja opiskelijaseutulippu. Opiskelija maksaa lipusta omavastuuosuuden, joka on 43€. 

Porilaisten on mahdollista käyttää yhteysväleillä Pori-Eurajoki-Rauma, Pori-Merikarvia ja Pori-Kankaanpää seutulipun korvaavaa kausilipputuotetta, joka oikeuttaa 30 päivän rajattomaan matkustukseen yhteysvälillä. Porilaisille tarkoitetun kausilipun hinta on 65€, jos käyttöalue on alle 30km Porista, ja 90€, jos käyttöalue on yli 30km Porista. Lippujen hinnoittelu noudattaa sopimusten tekohetkellä voimassa olleen seutulipun hinnoittelumallia.  

Joukkoliikennejaoston on päätettävä uusista kausilipputuotteista yhteysväleille Kokemäki - Pori ja Ulvila - Pori. Uudet kausilipputuotteet on otettava käyttöön viimeistään marraskuussa 2019, jolloin mahdollisuus ladata uusi seutulippu päättyy. Sopimusliikennöitsijät suunnittelevat uusia kausilipputuotteita kyseisille yhteysväleille, ja tuotteet tulevat päätettäväksi joukkoliikennejaostolle syksyllä 2019. Näissä lipputuotteissa harkitaan yhden asiakashinnan käyttöönottoa koko yhteysvälillä.

Nykyiset lipputuotteet Porin paikallisliikenteessä

Porin Linjat Oy:n vuoroilla on kevään 2019 aikana matkustettu eniten lipputuotteilla

 • opiskelijan ja nuorison kausilippu 30 pvä
 • sarjalippu 10 matkaa ns. Kymppikortti (n. 40% matkustuksesta älypuhelimeen ladatulla lipputuotteella)
 • aikuisten kausilippu 30 pvä
 • aikuisten kertalippu
 • Citylinjan kertalippu
 • koululippu (perusopetuslain mukainen matkaoikeus)
 • opiskelijoiden ja nuorten sarjalippu 40 matkaa

 

Käytetyimpien lipputuotteiden perusteella eniten paikallisliikenteessä matkustetaan opiskelijoille ja nuorille tarkoitetuilla lipputuotteilla. Tuotteita käyttävät yläkoululaiset (joilla ei ole oikeutta perusopetuslain mukaiseen koululippuun, eli heillä on alle 5km koulumatka), lukiolaiset, ammattikorkeakouluopiskelijat, yliopistokeskuksen opiskelijat ja Winnovan opiskelijat. Aikuisille tarkoitettu kausilippu on myös erittäin käytetty. Avoimessa joukkoliikenteessä koululipulla matkustaville peruskoululaisille on tarjolla koululipun käyttöoikeuden laajennus vapaa-ajan matkustukseen ja oma kausilipputuote, jos oikeutta koululippuun ei ole (koululainen ei käy lähikouluaan).

Lipputuotevalikoiman tarkastelussa on tutkittava myös uusia vaihtoehtoja. Tällä hetkellä Porin paikallisliikenteessä on käytössä tasahintainen kausilippu, eli joka puolelle Poria saa matkustaa 58€/42€/30,30€ hinnalla 30 päivän ajan rajattomasti. Moni kaupunki on rakentanut vyöhykepohjaisen järjestelmän, jossa kausilipun hinta nousee, mitä laajemmalla alueella matkustaja liikkuu, esim. kauppatori-Koivula -väli olisi edullisempi kuin kauppatori-Leppäkorpi. 

Kertalippujen hinnoittelussa Porissa käytetään kilometripohjaista järjestelmää, jossa matkan hinta kasvaa matkustetun matkan suhteessa. Kertaliputkin voi toteuttaa vyöhykepohjaisesti tai tasahinnalla. Citylinjan lipputuote 1,00€ on ainoa Porissa käytössä oleva tasahintainen kertalippu, joka on samanhintainen riippumatta matkustetun matkan pituudesta ja jolla ei ole vaihto-oikeutta. Syksyllä 2017 aloittaneen Citylinjan suosion myötä linjakohtainen lipputuote 1,00€ nousee käytetyimpien lipputuotteiden joukkoon.

Nykyisissä kilometripohjaisissa kertalipuissa (alin hinta 3,30€ 0-6km) on vaihto-oikeus linja-autosta toiseen, mikäli matkustaja ostaa lipun koko matkalle ensimmäisestä linja-autosta ja nousee toisen linja-auton kyytiin aikarajan puitteissa ensimmäisen lipun ostamisesta. Vaihto-oikeutta käytetään, kun matkustetaan toiselle puolelle keskustaa, tai kun matkustaja käy kertalipulla esimerkiksi ruokaostoksilla ja palaa seuraavalla vuorolla kantamusten kanssa kotiin.

Porin seudun joukkoliikennesuunnitelmassa 2017-21 oli koostettu suosituimpien lipputuotteiden käyttö. Verrattaessa vuonna 2016 koostettua aineistoa kevääseen 2019, eniten suosiota on kasvattanut kymppikortti, eniten väheni matkustaminen kertalipuilla. Joukkoliikennesuunnitelmassa esitettiin lipputuotteiden kehittämistoimenpiteinä mahdollisuutta mobiililippuun ja matkakorttien lataamiseen verkkosivujen avulla. Näistä molemmat toimenpiteet on toteutettu ja matkustajat ovat löytäneet uudet palvelut.

Uudet lipputuotteet

Lipputuotevalikoimaa on aiempina vuosina suunniteltu osin valtionavun maksatusperusteiden ohjaamana. Nykyisin ohjaavaa vaikutusta ei ole, sillä valtionavusta 70% maksetaan toimivaltaisen viranomaisalueen asukasluvun perusteella, ja 30% perustuu toimivaltaisen viranomaisen omarahoitukseen avoimen joukkoliikenteen palvelujen järjestämiseksi. Vuonna 2018 valtionapu kattoi n. 20% avoimen joukkoliikenteen ostosopimusten kuluista.

Kaikki matkustajien maksamat lipputulot ovat sopimusliikennöitsijän tuloa. Lipputuotevalikoiman suunnittelussa on tärkeää tarjota säännöllisesti matkustaville edulliset kausilipputuotteet, mutta myös mahdollistaa liikennöitsijöille kausittaisen vaihtelun ja markkinoinnin tueksi riittävä vapaus hinnoitella houkuttelevia lipputuotteita uusille ja satunnaisille matkustajille.

Moni nykyinen lipputuote on aiemmissa päätöksissä rajattu koskemaan vain Porin kaupungin asukkaita, jolloin vieraspaikkakuntalaisilla ei ole osto-oikeutta kyseiseen lipputuotteeseen. He matkustavat joko Matkahuollon tarjoamilla sarjalipputuotteilla tai kotikuntansa hinnoitteluun perustuvalla seutulipulla, vaikka matkustusalueena olisi vain Pori. Uudessa lipputuotepäätöksessä kotikuntaan perustuvastä käyttö- ja myyntiehdosta luovutaan kokonaan.

Paikallisliikenteen reittien suunnittelu nojaa nykyisellään vaihtojen tekemiseen, koska keskustan läpi matkustaessaan matkustajat vaihtavat linja-autosta toiseen kauppatorilla, Itsenäisyydenkadulla tai Mikonkadulla. Myös Tiedepuistoon on syntynyt vaihtopaikka uuden paikallisliikenteen solmukohdan myötä. Vaihto-oikeuteen on sisältynyt joukkoliikenneviranomaisen maksama korvaus, kun matkustaja on siirtynyt linja-autosta toiseen. Vaihtokorvausten maksaminen lopetetaan lipputuotevalikoimauudistuksessa.

Citylinjan 1,00€ -lipun kaltaisia linjakohtaisia hintoja on käytössä asiointi- ja kutsuliikenteessä ja palvelulinjalla. Näiden erikoislipputuotteiden hinnoittelu siirretään linjakohtaisiin sopimuksiin, joissa on tapauskohtaisesti ratkaistavissa, tarvitaanko lipputuotteissa yhteensopivuutta Porin paikallisliikenteen muuhun lippujärjestelmään. Harkinnalla ja omalla linjakohtaisella lipputuotteella on mahdollista saada ostoliikennettä täsmälliseen matkustustarpeeseen edullisemmin, kuin jos yhteensopivuutta edellytettäisiin. Hyvä esimerkki tälläisestä on Lavian asiointivuoro perjantaisin. 

Vaikutukset

Uudella päätöksellä lipputuotevalikoimasta saadaan yksi ja yhtenäinen joukkoliikenneviranomaisen määrittämä lipputuotevalikoima Porin paikallisliikenteeseen. Matkustajien kannalta lipputuotevalikoima ja uusi hinnasto antaa varmuutta joukkoliikenteen asiakashinnoista seuraaviksi vuosiksi. Uudistuksen tavoitteena on saada joukkoliikenteen käyttöön houkuttelevat lipputuotteet ja asiakashinnat.

Päätöksellä vaikutetaan joukkoliikenneviranomaisen ja paikallisliikennettä ajavien liikennöitsijöiden kuluihin ja tuloihin. Päätöksellä määritellään, missä määrin avoimen joukkoliikenteen kulut katetaan porilaisten maksamilla veroilla ja missä määrin joukkoliikenteen käyttäjät maksavat matkustuksestaan lippuina. Lipputulot ovat merkittävä tulo liikennöitsijälle, mutta ilman kaupungin talousarviosta maksettavaa liikennöintikorvausta, ei avoimen joukkoliikenteen tarjontaa olisi. Avoimen joukkoliikenteen järjestäminen on kaupungille vapaaehtoinen tehtävä, sillä vain koululaisten kuljetukset on järjestettävä perusopetuslain nojalla.

Muutokset lipputuotevalikoimassa ja asiakashinnoissa vaikuttavat nykyisin Porissa ajettavien linjojen matkustajamääriin ja kannattavuuteen. Riippumatta lipputuotevalikoiman uudistuksesta, paikallisliikenteen sopimustilannetta ja joukkoliikenteen tarjontaa tarkastellaan toteutuneen matkustuksen ja käytettävissä olevien määrärahojen mukaan. On mahdollista, että lähivuosina joukkoliikenteen sopimusten ostokorvaukset kasvavat, ja kustannusten takia tarjonnan painopisteet muuttuvat.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio

Joukkoliikennejaosto päättää, että Porin kaupungin alueella paikallisliikenteessä voimassa olevat lipputuotteet, niiden käyttöehdot ja asiakashinnat määritellään uudelleen. Vaihtomatkojen, nousukorvausten ja muiden lipputuotteisiin kytkettyjen alennusten korvaaminen liikennöitsijöille päättyy. Lipputuotteet ja hinnat astuvat voimaan nykyisten kilpailutettujen Porin paikallisliikenteen sopimusten päätyttyä 1.7.2020.

Joukkoliikennejaoston päätökseen lipputuotteista sisältyvät lipputuotteet, joille joukkoliikennejaosto päättää käyttöehdot ja hinnat, sekä määritellään lipputuotteet, jotka ovat sopimusliikennettä ajavan liikennöitsijän omia lipputuotteita ja liikennöitsijän hinnoittelemia, mutta joille joukkoliikennejaosto asettaa lipputuotteen hintaa ja matkustusaikaa rajaavia ehtoja.

Valmistelua jatketaan lipputuotevalikoimalla, joka sisältää alla luetellut päälinjat: 

 • kertalipputuotteet lapsille ja aikuisille
 • kausilipputuotteet lapsille, opiskelijoille ja aikuisille
 • linjakohtaiset lipputuotteet muusta avoimesta joukkoliikenteestä erillisiin ostoliikenteisiin
 • oikeudet maksuttomiin matkoihin, joista ei makseta erillistä korvausta liikennöitsijälle, mutta tilastointia varten matkat leimataan rahastuslaitteille
 • koululaislipputuote perusopetuslain mukaisten matkojen korvaamiseen avoimessa joukkoliikenteessä
 • ryhmälipputuote (esim. päiväkodit, koulut) matkojen korvaamiseen avoimessa joukkoliikenteessä
 • sarjalipputuotteet, jotka ovat liikennöitsijöiden omia lipputuotteita, mutta ne on hinnoiteltava vähintään 30% edullisemmaksi kuin vastaavat matkat kertalipulla ostettuna, ja sarjalipputuotteen matkustusaika on vähintään 90vrk ensimmäisestä leimauksesta
 • tarjouslipputuotteet, jotka ovat liikennöitsijöiden omia lipputuotteita ja joilla on matkustusoikeus vain lipputuotteessa määritellyllä yhteysvälillä ja aikana

 

Joukkoliikennejaosto päättää, että korvaukset liikennöitsijöille määräaikaisten kokeilujen takia saamatta jääneistä lipputuloista päättää suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikkö. Vastuu kirjataan ympäristö- ja lupapalvelujen toimintasääntöön sen seuraavassa päivityksessä.

Joukkoliikennejaosto päättää, että valmistelua lipputuotteista, niiden käyttöehdoista ja asiakashinnoista jatketaan

 1. pyytämällä lausuntoa sivistystoimialalta
  • koululipputuotteen käyttöehdoista ja maksettavista korvauksista
  • mahdollisesta tarpeesta ryhmälipputuotteelle, jolla päiväkotien ja koulujen ryhmät matkustavat avoimessa joukkoliikenteessä
  • näkemystä lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin kohdistuvista kausilipputuotteista ja kertalipuista, mm. millaiset ikärajat lipputuotteille asetetaan
 2. pyytämällä lausuntoa elinvoimayksiköltä lipputuotteiden käyttöehdoista ja hinnoittelusta Pori-strategian mukaisesti
 3. pyytämällä lausuntoja nykyistä sopimusliikennettä hoitavilta liikennöitsijöiltä, siitä
  • miten nykyinen lipputuotevalikoima toimii,
  • millaiset olisivat toimivat uudet lipputuotteet ja niiden käyttöehdot ja
  • miten joukkoliikenteen lipputuotteet hinnoitellaan asiakkaille matkustamiseen kannustaviksi
 4. pyytämällä lausuntoja Porin Yrittäjät ry:ltä ja Satakunnan kauppakamarilta lipputuotteiden vaikutuksesta
  • työvoiman saatavuuteen ja liikkuvuuteen Porissa ja Porin työssäkäyntialueella
  • asiakasvirtoihin ja asiointiin yrityksissä
 5. pyytämällä lausuntoja lipputuotteista ja niiden käyttöehdoista oppilaitoksilta, opiskelijajärjestöiltä ja nuorisovaltuustolta
 6. pyytämällä lausuntoja perusturvalta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta

 

Joukkoliikennejaosto pyytää lausunnot osallistuvilta tahoilta 9. syyskuuta 2019 mennessä. Lausunnot toimitetaan asiatunnuksella PRIDno-2019-2429 osoitteeseen kirjaamo@pori.fi tai Porin kaupunki, PL 121, 28101 Pori.

Kaikilla muillakin tahoilla, kuten yhdistyksillä ja kuntalaisilla, on mahdollisuus osallistua valmisteluun lähettämällä kannanotto tai mielipide 9. syyskuuta mennessä.

Osallisuuden vahvistamiseksi joukkoliikennejaosto pyytää viestintäyksikköä valmistelemaan Porin osallisuusmallin mukaisia toimia lipputuotevalikoiman uudistamistyössä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin joukkoliikennejaosto (11.6.2019 §11) on pyytänyt sivistystoimialalta lausuntoa liittyen lipputuotevalikoiman uudistamiseen Porin paikallisliikenteessä:

- koululipputuotteen käyttöehdoista ja maksettavista korvauksista

- mahdollisesta tarpeesta ryhmälipputuotteelle, jolla päiväkotien ja koulujen ryhmät matkustavat avoimessa joukkoliikenteessä

- näkemystä lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin kohdistuvista kausilipputuotteista ja kertalipuista, mm. millaiset ikärajat tuotteille asetetaan

Sivistystoimialan näkökulmasta paras ratkaisu olisi, että neuvottelut lipputuotteista ja niiden ehdoista käytäisiin keskitetysti joukkoliikenneviranomaisen kanssa. Lipputuotteiden tulisi olla selkeitä, jolloin hallinnollinen työ vähenisi. Esimerkiksi vyöhykkeisiin perustuva hinnoittelumalli olisi toimiva. Lipputuotteiden hinnoittelun tulee olla kohtuullista ja verrokkikaupunkeihin nähden saman tasoista.

Koulujen ja päiväkotien ryhmien edullinen matkustaminen avoimessa joukkoliikenteessä on tärkeää. Opetussuunnitelmat edellyttävät yhä enemmän ympäröivän yhteiskunnan hyödyntämistä osana oppimista, joten museoihin, teattereihin, konsertteihin, urheilupaikoille ja niin edelleen kuljetaan paljon. Sivistystoimialan näkökulmasta joukkoliikenneviranomaisen neuvottelema, edullinen lipputuote olisi toivottavin. Nykyinen, vuosittaiseen kertakorvaukseen perustuva toimintamalli on epätasa-arvoinen. Joukkoliikenteen reitit ja aikataulut vaihtelevat eri osissa kaupunkia. Toiset yksiköt pystyvät hyödyntämään matkustamista hyvin, toiset eivät lainkaan. Uudessa tilanteessa kertakorvaus jyvitettäisiin yksiköille, jotka voisivat hankkia uutta lipputuotetta tai käyttää rahat tilauskuljetuksiin, mikäli avoimen joukkoliikenteen hyödyntäminen ei ole mahdollista.

Sivistystoimialan kannalta lipputuotteiden ikärajat eivät ole kynnyskysymys, mutta esimerkiksi alakoulun ja yläkoulun välinen raja eli 13 vuotta on yksi mahdollisuus lasten lipun ikärajaksi.

Lipputuotteiden tulisi olla sähköisiä ja mahdollistaa ketterät siirtymiset eri liikkumismuodoista toiseen. Esimerkiksi junaliikenteestä ja linja-autojen kaukoliikenteestä olisi hyvä päästä siirtymään jouheasti paikallisliikenteeseen. Tämä tukisi erityisesti toisen asteen ja sitä vanhempien opiskelijoiden kulkemista. Hallitusohjelmaan kirjattu oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen vaikuttanee myös kunnan velvollisuuteen huolehtia toisen asteen opiskelijoiden kuljetuksista. Sivistystoimiala on tarjonnut paikallisliikenteen matkoja osana nuorisopasseja, ja tällaisen mahdollisuuden säilyminen nähdään tärkeänä.

Sivistystoimiala toivoo, että kaikille avoin joukkoliikenne on jatkossakin ensisijainen tapa hoitaa koulukuljetukset. Se on kustannustehokasta ja tukee oppilaitosten kestävän kehityksen tavoitteita. Hyvät yhteydet eri puolille kaupunkia ovat tärkeitä yhdenvertaisuuden kannalta esimerkiksi harrastuksiin kulkemiseen liittyen.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon joukkoliikennejaostolle.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaosto 11.6.2019 § 11 päätti, että Porin kaupungin alueella paikallisliikenteessä voimassa olevat lipputuotteet, niiden käyttöehdot ja asiakashinnat määritellään uudelleen, ja päätöksenteon tueksi aloitettiin osallistaminen ja neuvottelut eri tahojen kanssa. 

Joukkoliikenteen matkustajia ja lipuista kiinnostuneita kuntalaisia osallistettiin yhteistyössä viestintäyksikön kanssa tekemällä verkkosivuilla kysely ja pitämällä Twitter-keskustelu. Viestintäyksikkö huolehti osallisuudesta myös tiedottamalla aktiivisesti, jotta kuntalaiset olisivat tietoisia uudistuksesta ja heillä olisi mahdollisuus ottaa kantaa lipputuotteisiin. Lippukyselystä tiedotettiin medialle 7.8.2019, ja kyselyä pidettiin esillä kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Kyselyn tulokset julkaistiin Porin verkkosivuilla 16.9.2019, jotta kaikilla kyselyn tuloksista kiinnostuneilla olisi mahdollisuus tutkia vastauksia, ja tulosten julkaisusta tehtiin mediatiedote.

Kysely lippujen käyttöehdoista

Joukkoliikenteen lippukysely oli avoinna 7.8.-12.9.2019 välisenä aikana, kyselyyn vastattiin 1184 kertaa. Lippukyselyssä tutkittiin vastaajien mielipiteitä lipputuotteiden ominaisuuksista väittämien avulla. Vastaajat saivat vastata Samaa mieltä tai Eri mieltä, ja joissain kysymyksissä avautui tarkentava kysymys vastausvalinnan jälkeen. Vastausten perusteella joukkoliikenteen lipputuotteiden käyttöehdoissa on muutostarpeita lasten lippujen ikärajojen ja kausilippujen käyttöehtojen osalta, ja että linja-autosta toiseen vaihtaminen yhdellä lipulla on totuttu oikeus, joka halutaan säilyttää.

Vastaajat toivoivat, että samalla lipulla saa matkustaa useassa eri linja-autossa. Lipun voimassaoloajaksi tarjotuista vaihtoehdoista eniten kannatettiin kolmen ja neljän tunnin aikaa sekä yhden vuorokauden matkustusaikoja. Kyselyssä ei tarjottu vaihtoehdoiksi nykyisiä kertalipun vaihtoaikoja 60-120 minuuttia.

Niukka enemmistö kannatti lippujen tasahintaisuutta, eli matkan pituudesta riippumatta lipun hinta on sama. Kausilippujen hinnoittelussa vastaajat olivat jyrkemmin tasahinnan kannalla kuin kertalippukysymyksessä. Kausilippujen erihintaisuuden kannattajat esittivät avoimessa palautteessaan toiveita vyöhykejärjestelmän käyttöönotosta ja esittivät melko tarkkojakin aluerajauksia näkemyksensä tueksi.

Moni vastaaja hyväksyy erihintaiset liput eri käyttäjäryhmille. Lasten ja opiskelijoiden lisäksi edullisempia hintoja esitettiin vapaassa palautteessa eläkeläisille, työttömille ja vähävaraisille. Eri-ikäiset vastaajat kokivat eri ryhmät tärkeiksi alennettujen lippuhintojen tarvitsijoiksi. Esimerkiksi 30-39 -vuotiaat nostivat ilmaiset matkat lastenvaunujen tai -rattaiden työntäjälle tärkeänä asiana, kun taas muut ikäryhmät nostivat esiin eläkeläiset. Vastaajien iän karttuessa alennettuja lippuja haluttiin tarjota myös liikuntarajoitteisille, jotka tarvitsevat esimerkiksi rollaattorin avukseen asiointimatkoille.

Loppukysymyksenä vastaajilta kysyttiin, mikä olisi suurin parannus paikallisliikenteen lippuihin. Puolet kaikista kyselyyn vastanneista halusi kertoa lisää näkemyksiään, vastauksia tuli 590kpl. Vastaajat kertoivat eniten näkemyksiään lippujen maksutavoista bussissa. Käteisen lisäksi toivottiin mahdollisuutta maksaa lippu pankkikortilla, älypuhelimeen ladattavalla sovelluksella tai matkakortilla, johon voi ladata rahaa. Vastaajat halusivat pidentää sarjalippujen voimassaoloaikaa tai jopa poistaa aikarajauksen kokonaan. Lippujen hintojen halventamista toivottiin myös, varsinkin koululaisille ja opiskelijoille. Avoimissa vastauksissa kehuttiin Citylinjaa ja kymppikorttia, sekä toivottiin parannuksia aikatauluihin ja yleisesti tiheämpää vuorotarjontaa. 

Lippukyselyn tulokset on julkaistu verkkosivulla www.pori.fi/joukkoliikenne.

Twitter: Mikä saisi sinut valitsemaan joukkoliikenteen useammin?

Twitter-keskustelu pidettiin 5.9. klo 11.30-12.30. Keskustelua ohjattiin neljällä kysymyksellä, joihin keskustelijoilta toivottiin kannanottoja ja mielipiteitä. Twitter-keskustelua ohjattiin tunnistella #joukkoliikenne ja #visioporista. Twitterin tilastointityökalujen perusteella keskustelua seurasi parhaimmillaan noin 400 henkilöä.

Twitter-keskustelun kysymyksenasettelu ei suoranaisesti viitannut lipputuotteisiin, mutta kysymys tuotti keskustelussa monenlaisia ehdotuksia ja ajatuksia joukkoliikenteen ja muiden kulkutapojen yhdistämisestä: kaupunkipyöräjärjestelmä, pyöräpysäköinti pysäkeillä, sähköpotkulaudat ja miellyttävä kävelymatka pysäkiltä eteenpäin. Keskustelu oli mielenkiintoinen kokeilu, jonka julkistaminen ja näkyvyys mediassa lisäsi lippukyselyyn vastanneiden määrää, mutta varsinaisia hyödynnettäviä tuloksia lipputuotteiden kehittämiselle ei keskustelusta jäänyt.

Lausuntopyynnöt

Joukkoliikennejaosto pyysi lausuntoja seuraavilta tahoilta:

 • sivistystoimiala
 • elinvoimayksikkö
 • perusturva
 • vanhusneuvosto
 • vammaisneuvosto
 • nuorisovaltuusto
 • Porin Linjat Oy
 • Ruosniemen Linja-auto Oy
 • Lyttylän Liikenne Oy
 • Satakunnan Palvelutaksi Oy
 • Porin Linjuriauto Oy
 • Porin Yrittäjät ry
 • Satakunnan kauppakamari
 • Winnova
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoun opiskelijakunta SAMMAKKO
 • Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry

 

Yhteenveto saapuneista lausunnoista

Sivistyslautakunta toteaa lausunnossaan, että toivoo koululaisten ja ryhmien kulkevan avoimessa joukkoliikenteessä jatkossakin ja painottaa hyvien joukkoliikenneyhteyksien tärkeyttä kaupungissa kulkemiseen. Koulujen ja päiväkotien käyttöön toivotaan uudenlaista lipputuotetta, jotta matkojen laskuttaminen ja kulujen kohdentaminen eri päiväkoteihin ja kouluihin olisi nykyistä helpompaa. Sivistyslautakunta huomauttaa, että hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite, että oppivelvollisuutta pidennettäisiin 18-vuotiaisiin saakka. Tämä tarkoittaisi, että koulukuljetuksiin oikeutettujen määrä kasvaisi, ja liikkumisesta syntyisi lisäkustannuksia sivistykselle.

Porin Linjat Oy:n lausunnossa liikennöitsijä toteaa, että lipputuotteiden tulisi olla matkustajalle edullisia ja yksinkertaisia, ja että tulevaisuudessa lipputuotteita voi ostaa sekä bussista, verkkokaupasta ja älypuhelimen sovelluksella. Porin Linjat Oy toivoo hinnoitteluoikeutta enemmän liikennöitsijälle, koska käyttöoikeussopimuksella järjestetyssä liikenteessä lipputulot kuuluvat liikennöitsijälle. Porin Linjat Oy huomauttaa lausunnossaan, että muutokset lipputuotteissa ja hinnoittelussa tarkoittavat myös lipputulo-odotusten muuttumista. Siksi nykyistä liikennöintisopimusta on arvioitava uudelleen.

Muilta tahoilta ei saapunut lausuntoja.

Johtopäätökset

Valmistelun perusteella nykyiseen lipputuotevalikoimaan on tarve tehdä kolme isoa muutosta: joukkoliikenneviranomainen päättää nykyistä vähemmän lipputuotteiden tarjonnasta ja hinnoittelusta, lipputuotteisiin tarvitaan uudet ikärajat määrittämään lapsia ja aikuisia, ja siirrytään nykyistä enemmän tasahintaisiin lipputuotteisiin.

Joukkoliikenneviranomainen selvittelee uudenlaisen jälkikäteen laskutettavan matkakortin käyttöönottovaihtoehtoja sivistystoimen yksiköihin, ja ratkaisun laajennettavuutta esimerkiksi työasiointiin.

Ehdotus

Esittelijä

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Joukkoliikennejaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Lipputuotevalikoiman uudistusta on käsitelty joukkoliikennejaoston päätöksenteossa 11.6.2019 § 11 ja osallistamisen tuloksia 5.11.2019.

Ehdotettujen lipputuotteiden uudet käyttöehdot ja asiakashinnat muuttavat lipputulo-odotuksia. Sääntelyä vähentämällä joukkoliikenneviranomainen antaa liikennöitsijöille mahdollisuuden kehittää ja hinnoitella uusia sarjalipputuotteita ja tarjouslippuja, vaikka samanaikaisesti varmistaa, että säännöllisillä joukkoliikenteen käyttäjillä on tarjolla edulliset kausiliput. Lipputulo-odotusten muuttumisen takia liikennöintisopimuksia on uusittava tehtyjen päätösten mukaisiksi.

Ehdotus

Esittelijä

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää, että joukkoliikenneviranomaisen päättämät lipputuotteet, käyttöehdot ja asiakashinnat paikallisliikenteessä Porin kaupungin alueella ovat seuraavat 1.7.2020 alkaen:

Kertalippu

aikuinen, 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat 3,50 €
junnu, 8-16 -vuotiaat 2,00 €
lapsi, 0-7 -vuotiaat 0,00 €
city, city-vyöhykkeellä 1,00 €
lastenvaunujen tai -rattaiden työntäjä 0,00 €

 

Kertalippu oikeuttaa yhteen matkaan yhdessä paikallisliikenteen linja-autossa. Kertalipun hinta on sama matkan pituudesta tai vuorokaudenajasta riippumatta. Kertalipulla ei ole vaihto-oikeutta toiseen linja-autoon.

City-kertalippu oikeuttaa matkustamaan City-vyöhykkeellä kaikilla paikallisliikenteen vuoroilla (JOUK 29.5.2017 § 42).

Pientä lasta vaunuissa tai rattaissa mukanaan kuljettava henkilö on oikeutettu maksuttomaan matkaan.

Aikalippu

5 h 5,00 €
24 h 8,00 €

 

Aikalippu oikeuttaa rajattomaan matkustukseen paikallisliikenteen linja-autoissa aikarajan sisällä, vuorokaudenajasta riippumatta. Aikalipulla saa vaihtaa linja-autosta toiseen ja matkustaa, kunnes aikalipun voimassaoloaika päättyy.

Kausilippu

aikuinen, 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat haltijakohtainen 55,00 €
opiskelija, tutkintoon tähtäävän opinto-oikeuden osoittavalla todistuksella henkilökohtainen 42,00€
junnu, 8-16 -vuotiaat haltijakohtainen 30,00 €

 

Kausilipulla on rajaton matkustusoikeus paikallisliikenteen linja-autoissa 30 päivän ajan, vuorokaudenajasta riippumatta. Aikuisille ja junnuille myytävä kausilippu on haltijakohtainen. Junnu saa matkustaa aikuisen kausilipulla, mutta aikuinen ei saa matkustaa junnun kausilipulla. Opiskelijakausilippu on henkilökohtainen.

Kaikki matkat merkitään rahastuslaitteille tilastointia varten.

Liikennöitsijällä on oikeus tarjota omia ja yhteistyökumppaniensa lipputuotteita täydentääkseen joukkoliikenneviranomaisen päättämiä lipputuotteita.

Tämä päätös korvaa aiemmat päätökset joukkoliikenteen lipputuotteista, käyttöehdoista, asiakashinnoista ja lippuihin sisältyneistä joukkoliikenneviranomaisen maksamista korvauksista Porin kaupunkialueen paikallisliikenteessä 1.7.2020 alkaen.

Päätös

Jaosto päätti yksimielisesti muuttaa junnu -lipun nimen nuoriso -lipuksi.

Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan aikuisen ja nuorison kertalippu sisältää 60 minuutin vaihto-oikeuden.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020  § 230 joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä  ja samalla antoi lisätoimeksiannon omistajaohjausyksikölle selvittää Porin Linjojen lyhyen ajan taloudellisen aseman parantamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Valmistelun tuloksena kaupunginhallitus totesi 11.5.2020 § 280, että joukkoliikennejaoston 5.11.2019 § 22 päättämän lipputuoteuudistuksen voimaantulon 1.7.2020 siirtäminen toteutettavaksi samassa yhteydessä kun järjestämistavassa siirrytään käyttöoikeussopimuksista hankintasopimuksiin, parantaisi Porin Linjat Oy:n taloudellista tilannetta syksyllä 2020.

Järjestämistavan muutostyön projektijohtoa tekevä Spring Advisor Oy on tehnyt lipputuoteuudistuksesta kustannuslaskelmia ja arvioita, millaisia taloudellisia vaikutuksia lipputuoteuudistuksen siirtämisellä olisi Porin Linjat Oy:n talouteen. Siirtämisestä on myös käyty neuvotteluja viranomaisen ja Porin Linjat Oy:n välillä. Neuvottelujen perusteella lipputuoteuudistuksen läpiviemisen ja siirtämisen vaikutukset ovat Porin Linjat Oy:n talouden kannalta epävarmat, koska COVID-19 -taudin ja poikkeustilaolojen ennakointi syksylle 2020 on vaikeaa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää siirtää 5.11.2019 § 22 päättämiensä Porin paikallisliikenteen lipputuotteiden ja käyttöehtojen voimaantuloa Porin Linjat Oy:n käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen siirtymiseen saakka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaosto päätti kokouksessaan 11.6.2019 § 11 aloittaa lipputuotevalikoiman uudistamisen paikallisliikenteessä, ja jaosto hyväksyi uudet lipputuotteet ja niiden käyttöehdot 5.11.2019 § 22. Sittemmin lipputuotevalikoiman käyttöönottoa päätettiin siirtää 9.6.2020 § 17, koska joukkoliikenteen järjestämistavassa siirrytään käyttöoikeussopimuksista hankintasopimuksiin 7.6.2021 alkaen.  On perusteltua aloittaa uusilla lipputuotteilla ja käyttöehdoilla samanaikaisesti uuden liikennöintisopimuksen kanssa. Joukkoliikennejaosto päätti 9.2.2021 § 4 käyttää hankintasopimuksen mukaisessa liikenteessä Porin Linjat Oy:n lippu- ja maksujärjestelmää, mikä osaltaan vaikuttaa lipputuotevalikoimaan suunnitteluun. Lipputuotevalikoiman uudistukseen liittyvä päätöksenteko löytyy asian käsittelyhistoriasta.

Hyväksytty lipputuotevalikoima suunniteltiin käyttöoikeussopimuksen mukaista liikennettä varten. Koska joukkoliikenteessä siirrytään hankintasopimukseen, on lipputuotevalikoimaan lisättävä käteisen käyttöä vähentävä ja epäsäännöllisiä matkustajia palveleva sarjalipputuote. Ehdotuksena on, että käyttöön valitaan kymmenen matkan sarjalippu ns. kymppikortti, joka on jo pitkään ollut yksi käytetyimmistä Porin Linjat Oy:n lipputuotteista.

Ennen käyttöoikeussopimuksen päättymistä 6.6.2021 ostetut Porin Linjat Oy:n lipputuotteet hyväksytään linja-autoissa niiden voimassaolon päättymiseen saakka. Tämä on matkustajan edun mukaista, vaikka se viivästyttääkin lipputuotevalikoiman uudistumista ja uusien lipputuotteiden perusteella tehtäviä arviointeja lipputulokertymistä lipputuotteittain.

Joukkoliikenteen hankintoihin käytettävien määrärahojen riittämättömyyden takia liikennöintiaikaa on vähennetty tulevaa hankintasopimusta varten suunnitellulla linjastolla. Matkustuksen odotetaan edelleen säilyvän noin 60% tasolla suhteessa vuoden 2019 matkustukseen. Lipputulo-odokset ovat siten merkittävästi pienemmät kuin lipputuotevalikoiman päätöksentekohetkellä. Lipputuotteiden asiakashintojen korottaminen ei todennäköisesti parantaisi viranomaisen tuloja, eikä lisäisi joukkoliikenteen houkuttelevuutta, koska pääsyy heikkoihin lipputuloihin on Covid-19 -tautitilanteen aiheuttama liikkumisen väheneminen. 

Joukkoliikennejaosto käsittelee erillisenä päätösasiana Citylinjan yhden euron kertalipun käyttöehtoja ja maksuvyöhykkeen laajutta, jotta voidaan arvioida lipputuotteen käyttöalueen ja hinnoittelun tarkoituksenmukaisuutta joukkoliikenteen vetovoimaa lisäävänä tekijänä. Valmistelu asiassa jatkuu, kunhan joukkoliikennejaosto on hyväksynyt linjastosuunnitelman kantakaupungin reittien osalta. Linjastosuunnitelmassa esitetään Citylinjan korvaamista Puuvilla-Satasairaala-Paratiisinmäki -linjalla, joka liikennöidään samalla midibussikalustolla Porttaalitunnelin läpi kuin Citylinja. Reittimuutoksen takia yhtenä vaihtoehtona on pohdittava urheilukeskuksen alueen lisäämistä yhden euron maksuvyöhykkeeseen. 

Suomen Paikallisliikenneliitto ry on tilannut alkuvuodesta 2021 valmistuneen selvityksen joukkoliikenteen alennusryhmien perusteista ja vaikutuksista Ramboll Oy:ltä. Selvityksessä pohditaan lipputuotteiden käyttöehtoja ja kohderyhmiä, sekä erilaisten alennuslippujen vaikuttavuutta esimerkiksi vähätuloisten tai nuorten liikkumismahdollisuuksien edistämiseksi. Selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa alennuksiin kohdistuviin toiveisiin ja aloitteisiin vastaamisessa.

Aiemmin joukkoliikennejaostossa esitettyjä lipputuotteiden käyttöehtoja on peilattu tuoreen selvityksen havaintoihin. Suosituksissa korostuvat seuraavat joukkoliikennejaoston harkintaan nostettavat huomiot: 

 • Nuorisolippu 17–25-vuotiaille, hinta noin 70–75 % aikuisten lipun hinnasta: opiskelijalipun käyttäjät ovat pääsääntöisesti alle 26-vuotiaita, joten nuorisolippu 17–25-vuotiaille kattaisi merkittävältä osin nykyisten opiskelijalippujen käyttäjien tarpeet
 • Ruuhka-aikojen ulkopuolisen ajan lipun hinta noin 50–75 % normaalihinnasta ilman ikärajoja: tärkeimpänä perusteluna pyrkimys lisätä matkoja vähäisen kysynnän aikana ja tilanne on yhdenvertainen eri matkustajien välillä (ruuhkautuminen on haaste erityisesti suurissa kaupungeissa)
 • Pienituloisten matkojen tukeminen on vaikuttavampaa ohjata sosiaalitoimen kautta: joukkoliikenneviranomaisella on toimivalta päättää lippujen hinnoista ja alennusperusteista, sillä ei ole toimivaltaa eikä taitoakaan tarkistaa asiakkaan taloudellista tai terveydellistä tilaa, jos sellaiset ovat tuen perusteena 

Edellä mainituista huomioista erityisesti opiskelijakausilipun korvaaminen 17-25 -vuotiaiden nuorisokausilipulla on mielenkiintoinen suositus. Mikäli oikeutta opiskelijahintaiseen kausilippuun ei tarvitsisi todentaa opinto-oikeuden todentavalla todistuksella, vaan lipunostajan iän luotettava todentaminen henkilötodistuksesta riittäisi, tällä olisi lipunmyynnin sujuvuuden kannalta merkitystä.

Suositus ruuhka-ajan alennuslipusta on hyvä jättää myöhempään pohdintaan, mikäli klo 10-13 välillä ja klo 17 jälkeen linja-autoissa on vähän matkustajia verrattuna aamun ja iltapäivän ruuhkatunteihin. Pienituloisten liikkumisen tukemiseksi on pidettävä kiinni jo toimivista yhteistyömuodoista, jotta esimerkiksi perusturva voi helposti hankkia lipputuotteita asiakkailleen osana harkinnanvaraista toimeentulotukea tai ennaltaehkäisevää perhetyötä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää Pori-Ulvila -paikallisliikenteen hankintasopimuksen mukaisessa liikennöinnissä käyvät lipputuotteet, käyttöehdot ja asiakashinnat (sis. alv 10%) 7.6.2021 alkaen:

Kertalippu

aikuinen, 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat 3,50 €
nuoriso, 8-16 -vuotiaat 2,00 €
lapsi, 0-7 -vuotiaat 0,00 €
lastenvaunujen tai -rattaiden työntäjä 0,00 €

Kertalippu oikeuttaa yhden matkustajan yhteen matkaan paikallisliikenteen linja-autossa. Kertalipun hinta on sama matkan pituudesta tai vuorokaudenajasta riippumatta. Aikuisen ja nuorison kertalipulla on vaihto-oikeus toiseen linja-autoon siten, että matkustusaikaa on yhteensä 60 minuuttia.

Pientä lasta vaunuissa tai rattaissa mukanaan kuljettava henkilö on oikeutettu maksuttomaan matkaan.

Aikalippu

5 h 5,00 €
24 h 8,00 €

Aikalippu oikeuttaa yhden matkustajan rajattomaan matkustukseen linja-autoissa aikarajan sisällä, vuorokaudenajasta riippumatta. Aikalipulla saa vaihtaa linja-autosta toiseen ja matkustaa, kunnes aikalipun voimassaoloaika päättyy.

Sarjalippu

10 matkaa 25,00 €

Sarjalippu sisältää kymmenen matkaa. Yhdellä sarjalipulla voi matkustaa samanaikaisesti useampi henkilö, mutta jokainen matkustaja leimaa sarjalipun rahastuslaitteelle erikseen kyytiin noustessa. Sarjalipun hinta on sama matkan pituudesta tai vuorokaudenajasta riippumatta. Sarjalipulla on vaihto-oikeus toiseen linja-autoon siten, että matkustusaikaa on yhteensä 120 minuuttia. Sarjalippu on voimassa 90 päivää ensimmäisestä leimauksesta.

Kausilippu

aikuinen, 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat haltijakohtainen 55,00 €
opiskelija, tutkintoon tähtäävän opinto-oikeuden osoittavalla todistuksella henkilökohtainen 42,00 €
nuoriso, 8-16 -vuotiaat haltijakohtainen 30,00 €

Kausilipulla on rajaton matkustusoikeus linja-autoissa 30 päivän ajan, vuorokaudenajasta riippumatta. Aikuisille ja nuorisolle myytävä kausilippu on haltijakohtainen. Opiskelijakausilippu on henkilökohtainen.

Kaikki matkat merkitään rahastuslaitteille tilastointia varten.

Tämä päätös korvaa aiemmat päätökset joukkoliikenteen lipputuotteista, käyttöehdoista, asiakashinnoista ja lippuihin sisältyneistä viranomaisen maksamista korvauksista 7.6.2021 alkaen. Ennen käyttöoikeussopimuksen päättymistä 6.6.2021 ostetut Porin Linjat Oy:n lipputuotteet hyväksytään niiden voimassaoloajan päättymiseen saakka.

Päätös

Joukkoliikennejaosto päättää Pori-Ulvila -paikallisliikenteen hankintasopimuksen mukaisessa liikennöinnissä käyvät lipputuotteet, käyttöehdot ja asiakashinnat (sis. alv 10%) 7.6.2021 alkaen:

Kertalippu

nuoret aikuiset ja aikuiset, 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat 3,50 €
nuoriso, 8-16 -vuotiaat 2,00 €
lapsi, 0-7 -vuotiaat 0,00 €
lastenvaunujen tai -rattaiden työntäjä 0,00 €

Kertalippu oikeuttaa yhden matkustajan yhteen matkaan paikallisliikenteen linja-autossa. Kertalipun hinta on sama matkan pituudesta tai vuorokaudenajasta riippumatta. Aikuisen ja nuorison kertalipulla on vaihto-oikeus toiseen linja-autoon siten, että matkustusaikaa on yhteensä 60 minuuttia.

Pientä lasta vaunuissa tai rattaissa mukanaan kuljettava henkilö on oikeutettu maksuttomaan matkaan.

Aikalippu

5 h 5,00 €
24 h 8,00 €

Aikalippu oikeuttaa yhden matkustajan rajattomaan matkustukseen linja-autoissa aikarajan sisällä, vuorokaudenajasta riippumatta. Aikalipulla saa vaihtaa linja-autosta toiseen ja matkustaa, kunnes aikalipun voimassaoloaika päättyy.

Sarjalippu

10 matkaa 25,00 €

Sarjalippu sisältää kymmenen matkaa. Yhdellä sarjalipulla voi matkustaa samanaikaisesti useampi henkilö, mutta jokainen matkustaja leimaa sarjalipun rahastuslaitteelle erikseen kyytiin noustessa. Sarjalipun hinta on sama matkan pituudesta tai vuorokaudenajasta riippumatta. Sarjalipulla on vaihto-oikeus toiseen linja-autoon siten, että matkustusaikaa on yhteensä 120 minuuttia. Sarjalippu on voimassa 90 päivää ensimmäisestä leimauksesta.

Kausilippu

aikuinen, 26-vuotiaat ja sitä vanhemmat haltijakohtainen 55,00 €
nuoret aikuiset, 17-25-vuotiaat haltijakohtainen 42,00 €
nuoriso, 8-16 -vuotiaat haltijakohtainen 30,00 €

Kausilipulla on rajaton matkustusoikeus linja-autoissa 30 päivän ajan, vuorokaudenajasta riippumatta. Kausilippu ovat haltijakohtaisia. 

Kaikki matkat merkitään rahastuslaitteille tilastointia varten.

Tämä päätös korvaa aiemmat päätökset joukkoliikenteen lipputuotteista, käyttöehdoista, asiakashinnoista ja lippuihin sisältyneistä viranomaisen maksamista korvauksista 7.6.2021 alkaen. Ennen käyttöoikeussopimuksen päättymistä 6.6.2021 ostetut Porin Linjat Oy:n lipputuotteet hyväksytään niiden voimassaoloajan päättymiseen saakka.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Mari Kaunistola poistui kokouksesta asian esittelyn aikana klo 15.58. 

Keskustelun kuluessa joukkoliikennejaosto muutti yksimielisesti päätösehdotusta nuorten aikuisten lipputuotteen osalta. 

Tiedoksi

Porin Linjat Oy

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi